Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý, kiểm soát hoạt động Phòng Cung Ứng (Tỷ trọng: 30%)

- Quản lý, kiểm soát công tác Kế hoạch

Hoạch định cho Hàng hóa:

+ Tổ chức, phối hợp cùng ASMs, hệ thống CH và kiểm soát việc thực hiện xây dựng DMKN cho nhóm hàng Make to stock cho tất cả CH (CH hiện tại, nâng cấp, khai trương).

+ Kiểm soát xây dựng dự báo bán hàng, tổng hợp, đánh giá nhu cầu hàng hóa của khu vực (gồm hàng sỉ và hàng lẻ, hàng mẫu mới, hàng hóa phụ trợ: BBĐT, CCDC, Đá bảo hành, Chui bông, móc khóa …)

+ Kiểm soát, phân tích, đánh giá nhu cầu và số lượng đề xuất đặt hàng phù hợp cho các nhóm hàng Make to Order (hàng mẫu mới, hàng Kim cương size lớn, đơn hàng khách…

+ Kiểm soát đánh giá hành hóa định kỳ và đề xuất phương án xử lý hàng hóa tồn hiệu quả cho hệ thống CH và khu vực.

- Quản lý, kiểm soát công tác Điều phối Hàng hóa tại Khu vực:

+ Phối hợp cùng công ty trong việc phân phối, đáp ứng hàng hóa (gồm hàng DMKN, hàng mới, hàng khách, hàng hóa phụ trợ) và kiểm soát việc thực hiện.

+ Kiểm soát điều phối, luân chuyển hàng hóa giữa các CH trong chi nhánh trên đề xuất riêng lẻ của từng CH, từng cụm.

+ Triển khai và kiểm soát việc thực hiện yêu cầu, hành động từ Khối Cung Ứng công ty đến hệ thống CH

+ Kiểm soát việc phản hồi yêu cầu từ hệ thống CH đến Khối Cung Ứng nhằm đảm bảo hiệu quả cung ứng hàng hóa, đáp ứng hàng hóa đúng theo nhu cầu của CH/ Khu vực.

+ Kiểm soát phương án và thực hiện các hành động để tăng hiệu quả cung ứng hàng hóa tại chi nhánh (lựa hàng tái kinh doanh, trao đổi hàng với các khu vực khác, luân chuyển hàng hóa giữa các CH…) 

2. Quản lý, kiểm soát hoạt động Bộ phận Kho - Giao nhận (Tỷ trọng: 15%)

- Quản lý, tổ chức, kiểm soát việc thực hiện hoạt động của Bộ phận.

- Kiểm tra, soát xét ký chứng từ nhập xuất hàng phát sinh trong bộ phận.

- Kiểm soát hàng tồn kho, hàng chậm luân chuyển, phản hồi và phối hợp với các đơn vị liên quan về tình hình nhập xuất tồn và phân phối hàng hàng hóa cho hệ thống.

- Giám sát công tác kiểm kê hàng tồn kho tại bộ phận. 

- Đảm bảo công tác vận chuyển, cung ứng, giao nhận hàng hóa kịp thời, an toàn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của hệ thống.

- Đảm bảo việc thực hiện lưu trữ chứng từ theo đúng quy định.

- Đảm bảo việc thực hiện ISO, 5S

3. Quản lý, kiểm soát hoạt động TTBH (Tỷ trọng: 15%)

- Kiểm soát hoạt động bảo hành, dịch vụ kỹ thuật cho hệ thống.

- Kiểm soát chất lượng tuổi vàng, chất lượng sản phẩm tất cả hàng hóa.

- Kiểm soát chất lượng nhập vô hàng mua lại phản hồi hệ thống và đảm bảo chất lượng hàng tái kinh doanh

- Xem xét xây dựng và kiểm soát việc thực hiện các quy trình điều phối hàng hóa, đá, nguyên liệu, ...kho vận và TTBH

- Xem xét xây dựng các biện pháp cải tiến nhằm giảm hao hụt, cải thiện kết quả trong quá trình bảo hành tại chi nhánh

- Xem xét đề xuất các công cụ, vật liệu; quản lý, bảo hành, bảo dưỡng máy móc kỹ thuật được giao tại TTBH

4. Quản lý nhân sự và phát triển nguồn lực, xây dựng đội ngũ (Tỷ trọng: 15%)

- Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động của Phòng.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự đầy đủ theo cơ cấu tổ chức, có chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc.

- Đào tạo, đề xuất đào tạo cho đội ngũ nhân viên nâng cao trình độ và kiến thức thành viên của phòng.

- Đảm bảo từng nhân viên trong Phòng có mô tả công việc, KPIs và Kế hoạch làm việc đáp ứng yêu cầu công việc

- Xây dựng văn hóa làm việc đội nhóm một cách tích cực. Duy trì, ổn định nề nếp văn hoá tổ chức tại đơn vị và phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo mọi thành viên trong tổ chức thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

 - Đánh giá đúng năng lực của từng cá nhân, đưa ra các đề xuất tăng, giảm, thuyên chuyển, thăng tiến, … thay đổi nhân sự để đảm bảo việc hoạt động hiệu quả của phòng.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch nhân sự trong bộ phận quản lý phát huy hoạt động cải tiến sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc

5. Giám sát, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quy trình, quy định, thủ tục của Phòng (Tỷ trọng: 15%)

- Giám sát, đánh giá hệ thống thực hiện tuân thủ quy trình, quy định, chính sách do công ty quy định liên quan tới hàng hóa, đề xuất xây dựng và cải tiến các quy trình nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Ban hành và giám sát thực hiện các công văn, thông báo liên quan đến hàng hóa do Công ty, chi nhánh ban hành

6. Thực hiện các phân tích, báo cáo theo định kỳ và đột xuất (Tỷ trọng: 10%)

- Kiểm soát việc thực hiện các báo cáo định kỳ (báo cáo KHHH, báo cáo đáp ứng đơn hàng khách, báo cáo tỷ lệ điều chuyển giữa các CH, báo cáo phân tích xu hướng mẫu, báo cáo tỷ lệ phân bổ hàng mẫu mới, theo dõi, kiểm soát hàng mẫu mới đăng ký/ phân bổ, báo cáo chất lượng hàng hóa, các báo cáo thống kê, các báo cáo phát sinh, mới….) và đột xuất

Yêu Cầu Công Việc

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 Bằng cấp: Đại học

 Chuyên ngành: QTKD/ Ngoại Thương/ QT Chuỗi Cung Ứng

 Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Tiếng Anh Trung Cấp

 Các học vấn khác cần cho ngành nghề:

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 Số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (phạm vị, quy mô, ngành nghề…): 3 năm

 Số năm kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: 5 năm

CÁC KỸ NĂNG

 Kỹ năng công việc:

+ Sử dụng thành thạo các ứng dụng Microsoft (đặc biệt Excel, BI, Word…), các công cụ xử lý dữ liệu

+ Có kinh nghiệm sử dụng SAP

 Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng quản lý, đội nhóm.

+ Giao tiếp, phối hợp tốt với nhiều đối tượng làm việc khác nhau.

+ Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc, quản lý ưu tiên, quản lý thời gian.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề.

+ Khả năng phân tích đánh giá, tư duy phản biện

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Quản Lý Cung Ứng - TP Đà Nẵng

Nơi làm việc: Đà Nẵng Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 31/07/2024

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ - VĂN PHÒNG PNJ 123 HÙNG VƯƠNG, ĐÀ NẴNG

Nơi làm việc: Đà Nẵng Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 24/07/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.