Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

1. Kiểm tra, soát xét việc cập nhật chứng từ kế toán, hạch toán của các cửa hàng, chi nhánh quản lý. 

- Kiểm tra việc cập nhật chứng từ nhập xuất hàng hóa, thu chi tiền mặt chính xác kịp thời.

- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ thu chi. 

- Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh đúng theo qui định bộ tài chính và công ty ban hành.

- Kiểm tra hóa đơn bán hàng, doanh thu bán hàng, giá bán theo qui định. Kiểm soát các khoản chi phí phát sinh.

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng và lưu hóa đơn theo đúng qui định của bộ tài chính.

- Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán, chứng từ sổ sách được cửa hàng, chi nhánh thực hiện cập nhật đầy đủ, đúng qui định thu mua của công ty.

2. Kiểm tra, kiểm soát việc đối chiếu báo cáo kế toán, công nợ, hàng hóa, tiền mặt tồn tại quỹ các cửa hàng, chi nhánh. 

- Kiểm tra kiểm soát việc đối chiếu số liệu giữa báo cáo chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra, kiểm soát việc đối chiếu số dư cuối kỳ với báo cáo chi tiết.

- Kiểm tra, báo cáo công nợ, đôn đốc thu hồi khoản công nợ tồn đọng.

- Phát hiện kịp thời những sai sót, gian lận trong quá trình quản lý kho, quỹ và đề ra hướng xử lý khi có phát sinh.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại cửa hàng, chi nhánh được phân công.

3. Phối hợp các cửa hàng, chi nhánh thực hiện tốt tồn quỹ và vòng quay vốn. 

- Phối hợp với trưởng CH/CN mình quản lý lập và phân tích vòng quay vốn của từng mặt hàng.

- Phối hợp với trưởng đơn vị xây dựng định mức tồn quỹ và vòng quay vốn, định mức sử dụng vốn.

- Kiểm tra, đôn đốc cửa hàng điều phối luân chuyển hàng tồn kho và tiền mặt tồn quỹ tại CH/CN.

 

4. Thực hiện báo cáo cấp trên và các cơ quan hữu quan

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất cho cấp trên.

- Kiến nghị và đề xuất cấp trên các biện pháp cải tiến hiệu quả công việc.

- Báo cáo, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán …

- Lập các báo cáo kế toán định kỳ theo quy định.

- Đôn đốc việc nộp thuế và nghĩa vụ khác đối với ngân sách nhà nước

*Tính chất công việc: thường xuyên di chuyển nhiều cửa hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Cao Đẳng - Chuyên ngành: Tài chính - kế toán

Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại

Kỹ năng công việc: xử lý số liệu, thông thạo Word, Excel, phần mềm kế toán.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.