Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

           Tổng hợp, kiểm tra dữ liệu, cập nhập số liệu, hạch toán nghiệp vụ

 • Tiếp nhận, soát xét, kiểm tra báo cáo chi tiết của các phần hành trong toàn công ty (bao gồm công ty con và các khu vực).
 • Kiểm tra nghiệp vụ về hạch toán kế toán phát sinh trong kì.
 • Hạch toán nghiệp vụ tổng hợp.
 • Kiểm tra và tính giá hạch toán.
 • Lập phiếu yêu cầu bổ sung, điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót.
 • Khóa sổ kế toán tổng hợp toàn công ty.
 • Tổng hợp số liệu trên chương trình theo quy định.

  Lập báo cáo tài chính
   
 • Kiễm tra, soát xét Chi phí phát sinh thực tế trong kỳ.
 • Lập các báo cáo tài chính định kỳ tháng, quý, năm theo phân công.
 • Báo cáo về tình hình công nợ đề xuất hướng xử lý
 • Báo cáo việc trích lập các khoản dự phòng, các khoản chi phí trích trước.
 • Báo cáo tình hình theo dõi thời gian   thực hiện và nộp báo cáo toàn công ty.
 • Lập và phân tích các báo cáo theo yêu cầu  quản trị, kiểm soát.

  Kiểm tra, hướng dẫn soát xét, lưu trữ
   
 • Kiểm tra định kỳ báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc.
 • Kiểm tra tình hình xử lý nghiệp vụ.
 • Tham gia soạn thảo tài liệu nghiệp vụ  kế toán phần hành toàn hệ thống.
 • Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ kế toán.
 • Sắp xếp và lưu trữ tài liệu báo cáo theo đúng qui định.
 • Lập bảng kê lưu trữ theo thủ tục ISO.
 • Khi chuyển giao tài liệu phải tuân thủ theo quy định.

Job Requirement

 • Bằng cấp:  Đại học  - Chuyên ngành: Tài chính - Kế toán.
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Luật chuyên ngành có liên quan, kiểm toán.
 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 03 – 04 năm.
 • Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại công ty sản xuất và kinh doanh (ưu tiên lĩnh vực kim hoàn).
 • Kỹ năng công việc: kỹ năng đối chiếu, phân tích; sử dụng phần mềm vi tính thành thạo.
 • Kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO - NBV CÔNG TY ĐỐI TÁC CỦA PNJ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/04/2023

Chuyên Viên Cao Cấp - Kế Toán Quản Trị

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CỬA HÀNG - CẦN GIUỘC, LONG AN

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 31/05/2023

[NBV] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 10/04/2023

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CỬA HÀNG - HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Nội Bộ (Senior Auditor) HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

CV Kế Toán Đối Soát HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.