Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Chuyên viên Quản trị Công ty

 • Hồ Chí Minh
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 2 - 3 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Luật / Pháp lý
 • Không giới hạn

Mô Tả Công Việc

1.Phụ trách Quản trị Công ty:

 • Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
 • Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
 • Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 • Tham dự các cuộc họp;
 • Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
 • Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
 • Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
 • Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2.Thực hiện công tác thư ký Hội đồng quản trị:

 • Hỗ trợ tổ chức triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
 • Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
 • Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
 • Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
 • Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông     tin và thủ tục hành chính.

Yêu Cầu Công Việc

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Cử nhân trở lên – Chuyên ngành Luật
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Anh văn giao tiếp
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Hiểu biết một cách hệ thống về các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động công ty.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: Tối thiểu 3 năm làm việc cùng lĩnh vực
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Thông thạo vi tính văn phòng
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thái độ tự tin, đa năng.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Công bằng, khách quan, điềm tính
 • Cẩn thận và tỉ mỉ
 • Có tinh thần trách nhiệm cao và bảo mật tốt.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.