Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Thực hiện công việc làm thủ công (sáp, nguội lắp ráp và cẩn hột, đánh bóng ...) theo đúng kế hoạch do Tổ Trưởng Trung tâm bảo hành giao.
- Thực hiện sản xuất theo đúng quy trình, quy định hiện hành.
- Thực hiện mã hàng đúng tiêu chuẩn.
- Thực hiện việc làm thủ công (sáp, nguội lắp ráp và cẩn hột,đánh bong...) đúng định mức hao hụt cho phép.
- Thực hiện vệ sinh môi trường, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng công cụ, dụng cụ sản xuất.
- Đề xuất cải tiến thường xuyên các thao tác, công cụ sản xuất.
- Đảm bảo công, hao
- Chịu trách nhiệm tài sản được giao và khi luân chuyển trong công việc.
- Tuân thủ chấp hành nội quy, quy định của Trung tâm bảo hành và Công ty.

Job Requirement

- Giới tính : Nam, tuổi : từ 22-35 tuổi.
- Sức khỏe tốt.
- Có kiến thức & kinh nghiệm về sản phẩm nữ trang.
- Ưu tiên Thợ lắp ráp, vô hột, thợ nguội, thợ hàng tay…

- Trung thực, hoà đồng.
- Có tinh thần trách nhiệm cao

- Làm việc tại PNJ 27 Hà Nội, TP Huế

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

NHÂN VIÊN BẢO VỆ - PHÚ BÀI, HUẾ

Location: Thua Thien Hue Salary: 6 Tr - 8 Tr VND Expired Date: 10/02/2023

TƯ VẤN VIÊN - PHÚ BÀI, HUẾ

Location: Thua Thien Hue Salary: 7 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 10/02/2023

NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ (PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CỬA HÀNG) - PHÚ BÀI, HUẾ

Location: Thua Thien Hue Salary: 9 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 10/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.