Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Có thể làm hàng tay và vô hột kim cương, đá quý

- Bảo hành sản phẩm nữ trang

- Đo ni, nong ni, nới ni theo kích cỡ size tay của Khách hàng

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Job Requirement

- Bằng cấp tốt nghiệp THCS

- Chuyên ngành: Thợ có tay nghề trong ngành kim hoàn

- Trình độ ngoại ngũ (nếu cần): không

- Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Kiến thức căn bản về ngành nghề nữ trang

- Số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương: 1 năm

- Số năm kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: không

- Kỹ năng công việc: Chế tác hàng nữ trang, trang sức ( thủ công) và xử lý sự cố khác của sản phẩm

- Kỹ năng mềm: lắng nghe, thấu hiểu, trung thực, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.