Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1-Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo hành tất cả sản phẩm vàng/bạc do Trưởng Trung Tâm phân công:

 • Thực hiện công việc sửa chữa, bảo hành tất cả sản phẩm vàng /bạc của TTBH theo đúng kế hoạch được giao.
 • Thực hiện sản xuất theo đúng quy trình, quy định hiện hành

2-Bảo quản tài sản được cấp trong ngày để thực hiện sản xuất.

 • Sử dụng tiết kiệm phụ liệu và bảo quản các máy móc thiết bị được trang bị để thực hiện công việc.
 • Thực hiện vệ sinh môi trường, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng công cụ, dụng cụ sản xuất.
 • Đề xuất cải tiến thường xuyên các thao tác, công cụ sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm tài sản được giao và khi luân chuyển trong  sản xuất

3-Ý thức chấp hành nội quy, quy định của TTBH, Công ty:

 • Tuân thủ chấp hành nội quy, quy định của  Trung tâm bảo hành và Công ty.

Job Requirement

 1. Yêu cầu: Tốt Nghiệp 9/12
 2. Yêu cầu khác:
 • Trung thực, hoà đồng.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao
Job tags: THỢ BẢO HÀNH

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.