Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description


-       Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ.

-       Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả.

-       Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive.

-        
Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho công việc kiểm thử.

Job Requirement

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 02 năm trở lên
• Nắm vững quy trình, kỹ thuật test phần mềm.
• Hiểu quy trình phát triển sản phẩm công nghệ (Alige, Scrum).
• Có kiến thức cơ bản về lập trình, cơ sở dữ liệu, nền tảng web, cloud.
• Có kinh nghiệm kiểm thử app và web, sử dụng tool để test API, Performance test là một lợi thế.
• Có kiến thức bảo mật hệ thống CNTT.
• Làm việc độc lập/đội nhóm tốt, chịu được áp lực và theo sát mục tiêu đúng hạn.
Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Cao Cấp An Ninh Thông Tin (Senior Security Specialist)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Senior Data Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên Viên Cao Cấp Tăng Trưởng Số (Digital Growth)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Innovation Program Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

Data Engineer

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

IT Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.