Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1.  Đề xuất, xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện các chương trình thúc đẩy doanh thu các CT toàn quốc/ Chương trình mùa vụ (40%)

- Đề xuất, xây dựng các Chương trình thúc đẩy doanh thu toàn quốc/ Chương trình mùa vụ

 • Các chương trình, thời gian, phạm vi, Doanh thu, ngân sách dự kiến.

Triển khai các kế hoạch thực hiện các CT thúc đẩy doanh thu mùa vụ

 • Triển khai các kế hoạch theo quy trình của công ty.

Báo cáo các Chương trình thúc đẩy doanh thu 

 • Báo cáo trong suốt quá trình thực hiện và sau Chương trình

2. Xây dựng, triển khai, các Chương trình thúc đẩy doanh thu của Nhãn hàng (20%)

- Phối hợp với Nhãn hàng lên kế hoạch, xây dựng, triển khai các Chương trình thúc đẩy doanh thu của nhãn hàng.

3.  Xây dựng & Kiểm soát  ngân sách Chương trình (10%)

- Đảm bảo thực hiện và kiểm soát ngân sách được cấp trong Chương trình;

- Thực hiện báo cáo các hàng tháng / quý / năm cho phần ngân sách Chương trình  

4.  Phối hợp các đơn vị trong các Chương trình thúc đẩy doanh thu toàn quốc (20%)

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Khối, Phòng ban, Chi nhánh,… thực hiện theo đúng quy trình, quy định của công ty để đảm bảo thực hiện các chương trình toàn quốc / nhãn hàng hiệu quả theo từng Chương trình;

- Phối hợp thực hiện các chương trình khảo sát, đánh giá thị trường, khách hàng mục tiêu, chính sách giá, hàng hóa, đánh giá các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp đối với nhãn hàng để từ đó đưa ra báo cáo, giải pháp và xây dựng các chương trình nhằm đạt các mục tiêu về quảng bá thương hiệu, tăng trưởng doanh thu và tạo ưu thế cạnh tranh cho các nhãn hàng.

5.  Các Sáng kiến trong công việc & Văn hóa công ty (10%)

- Đề xuất các ý tưởng trong quá trình xây dựng kế hoạch, triển khai, vận hành các CT thúc đẩy doanh thu;

- Khuyến khích, tạo động lực làm việc hiệu quả, xây dựng tinh thần đồng đội, triển khai văn hóa làm việc của Công ty cho bản thân và đồng nghiệp.


Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

Bằng cấp: Cao đẳng / Đại học                            - Chuyên ngành: QTKD, MKT,…

Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Tiếng Anh

Các học vấn khác cần cho ngành nghề.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

Số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (phạm vị, quy mô, ngành nghề…): tối thiểu 01 năm

Số năm kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: 02 năm.

CÁC KỸ NĂNG 

Kỹ năng công việc: Thông thạo Word, Excel, Powerpoint

Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt, kỹ năng giải quyết vấn đề, tổ chức công việc hiệu quả, Kỹ năng quản lý đội nhóm,...

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Trung thực, cẩn thận trong công việc.

Chấp nhận đi công tác và linh động về thời gian làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Kiểm tra chất lượng sản phẩm (kim hoàn)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 04/08/2024

[PNJ THỦ ĐỨC] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 21/07/2024

Chuyên Viên Cao Cấp - Dựng Sản Phẩm 3D (3D Product Senior Designer)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Head of Sales Capability

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Head of Retail Planning & Policy

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên Viên - Kiểm Tra Chất Lượng Đồng Hồ (QC)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/07/2024

Talent Acquisition Intern

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/07/2024

Assistant Trade Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/07/2024

Innovation Program Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

Trade Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.