Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. DỰ BÁO NHU CẦU ĐÀO TẠO

- Xác định nhu cầu đào tạo hằng năm

- Lập kế hoạch đào tạo hằng năm/quý/tháng và theo nhu cầu cho hệ thống

2. ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN

- Xây dựng và tổ chức lớp đào tạo

- Thực hiện các chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng 

- Thực hiện công tác điều phối đào tạo

- Takecare nhân sự mới thử việc sau đào tạo

3. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC

- Kết hợp tổ chức các chương trình đào tạo, văn hóa học tập tại đơn vị

- Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình đào tạo, sân chơi kiến thức dành cho CBNV

- Đứng lớp đào tạo kiến thức, kỹ năng

4. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO

- Thực hiện kế hoạch và tổ chức kiểm tra kiến thức định kỳ

- Thực hiện các báo cáo liên quan tới đào tạo và các chương trình thi đua kiến thức tại chi nhánh

5. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC KHÁC THEO SỰ CHỈ ĐẠO

Job Requirement

- Nam/nữ tuổi từ 25-32,tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế, sư phạm, giáo dục, ...

- Có kinh nghiệm liên quan đến đào tạo.

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình tốt

- Kỹ năng phản bác và xử lý vấn đề

- Có khả năng lập kế hoạch

- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ Train the trainer

- Làm việc tại Văn phòng PNJ Miền Trung - 123 Hùng Vương, Đà Nẵng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Quản Lý Marketing [ PNJ Miền Trung - Đà Nẵng ]

Location: Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 26/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.