Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

A. Planning – Kế hoạch kinh doanh

 • Chuẩn hóa và update liên tục các mô hình tính mục tiêu doanh thu (target model).
 • Xây dựng các mục tiêu doanh thu theo các cấp: Công ty, kênh lẻ, chi nhánh, nhãn hàng (target).
 • Phối hợp với nhãn hàng/ chi nhánh phân tích thực trạng và xây dựng kế hoạch hành động chi tiết (action plan).
 • Theo dõi tiến độ + cảnh báo rủi ro + tham mưu các giải pháp cho quá trình triển khai các kế hoạch kinh doanh của công ty/ nhãn/ chi nhánh (Tracking các action plan)
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ (performance report) cho nhãn/ chi nhánh

B.  Phân tích kinh doanh

 • Phối hợp xây dựng các báo cáo dữ liệu động (Dashboard) hỗ trợ công tác ra quyết định kinh doanh.
 • Thực hiện các báo có Chuyên đề (performance report specialist)

C. Quản trị và thực hiện dự án

 • Điều phối viên cho các dự án kinh doanh.
 • Phân tích thực trạng, triển khai vận hành cho các hạng mục được phân công trong dự án.

D. Công việc khác

 • Quản trị nhân sự, điều phối các nguồn lực để đạt mục tiêu

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Bằng cấp:    Đại học                - Chuyên ngành:  Kinh doanh, MKT, QLHTTTQL, QLDA

Trình độ ngoại ngữ (nếu cần):  Tương đương bằng B Anh Văn

Các học vấn khác cần cho ngành nghề:

 • Kiến thức sản phẩm ngành Vàng, chu kỳ sống của sản phẩm
 • Xu hướng thị trường, thị hiếu khách hàng, phân khúc thị trường ngành vàng
 • Các mô hình phân tích chiến lược, phân tích kinh doanh, lập kế hoạch
 • Các nguyên tắc quản lý rủi ro hàng hóa, các qui định quản lý công ty

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 02 năm.
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:  Quản lý bán hàng hoặc ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc và có tố chất kinh doanh (thực hiện được một ý tưởng kinh doanh)

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Thành thạo vi tính văn phòng (MS outlook, Excel, Word, Power Point), nắm rõ các yêu cầu vận hành của hệ thống quản lý thông tin trên hệ thống dữ liệu của công ty.
 • Kỹ năng mềm:
 • Tạo ảnh hưởng (làm cho ngươi khác đồng ý thay đổi về quan điểm và thói quen)
 • Quản lý bán hàng.
 • Dự báo và phân tích thị trường (khách hàng, đối thủ, kinh tế,..)
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Tổ chức triển khai công việc
 •  Kiểm soát công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Senior Trade Marketing Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên Viên Cao Cấp - Kiểm Toán Nội Bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Tối Ưu Vận Hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Group Brand Senior Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Retail Marketing Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Quản Lý Phát Triển Đối Tác Kinh Doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

[CAF] Chuyên viên Trải nghiệm khách hàng & Dịch vụ khách hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

[CAF] Chuyên viên cao cấp Trải nghiệm khách hàng & Dịch vụ khách hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Assistant to Chief Supply Chain Officer (Trợ Lý Giám Đốc Cao Cấp Khối Cung Ứng)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên Viên Phát Triển Hệ Thống

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.