Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Mục đích vị trí công việc:

Lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức nhân sự và quản lý toàn bộ hoạt động của các Cửa hàng phụ trách nhằm đạt chỉ tiêu doanh số được giao và phát triển kênh phân phối của khu vực.

Mô tả chi tiết công việc:

1. Hoạch định và triển khai các hoạt động kinh doanh, tiếp thị tại các cửa hàng quản lý (tỷ trọng 50%):

 • Thiết lập chỉ tiêu doanh thu cho các cửa hàng trong khu vực theo hàng quý, năm dựa trên chỉ tiêu doanh số đã được giao.
 • Kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và hàng hóa theo chỉ tiêu của các cửa hàng và đề xuất giải pháp xử lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.
 • Kiểm soát tồn vốn, chi phí và lợi nhuận cụm quản lý, kịp thời đưa ra hướng giải quyết và đề xuất giải pháp thích hợp cho từng thời điểm.
 • Đảm bảo việc duy trì Cửa hàng chuẩn & NPS của các Cửa hàng trong cụm thông qua việc việc kiểm tra, đánh giá và huấn luyện hàng tháng.
 • Kiểm soát việc giải quyết khiếu nại của các cửa hàng và giải quyết các khiếu nại vượt ngoài phạm vi của cửa hàng trưởng. Phối hợp các phòng/bộ phận khác giải quyết các khiếu nại/phản ánh của khách hàng, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.
 • Phối hợp, tương tác thường xuyên với các khu vực khác về tình hình bán hàng và hàng hóa.
 • Tham gia việc đánh giá mẫu theo định kỳ, đề xuất thiết kế mẫu mới dựa trên mẫu bán chạy/mẫu theo xu hướng mới/ mẫu lead thị trường theo định kỳ 6 tháng/lần.
 • Đề xuất, phối hợp triển khai và kiểm soát các chương trình marketing tại các Cửa hàng trong khu vực.
 • Thực hiện các báo cáo phân tích, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh theo định kỳ tháng, quý, năm.
 • Tham gia họp Cửa hàng hàng tháng để nhận diện và giải quyết các vấn đề kinh doanh.

Kết quả mong đợi đạt được:

 • Các chỉ tiêu được thiết lập rõ ràng, hợp lý và được duyệt.
 • Các cửa hàng trong khu vực quản lý đạt mục tiêu doanh số.
 • Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.
 • Các Cửa hàng đạt chuẩn về trưng bày hàng hóa, chất lượng phục vụ.
 •  Hàng hóa tồn kho hiệu quả và luân chuyển hợp lý.
 • Các chương trình marketing được triển khai hiệu quả.
 • Duy trì cửa hàng vận hành trong trạng thái tốt nhất.

2. Quản lý, giám sát và phát triển nhân sự tại các cửa hàng (tỷ trọng 25%):

 • Điều phối nhân viên bán hàng trong khu vực quản lý.
 • Giám sát các Cửa hàng trưởng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công.
 • Huấn luyện, đánh giá công tác đào tạo và huấn luyện nhân viên các Cửa hàng (2 lần/Cửa hàng/tháng).
 • Huấn luyện/đánh giá sau huấn luyện các Tư vấn viên về: kiến thức sản phẩm, tác phong, kỹ năng tư vấn bán hàng, xử lý các tình huống phản bác và khiếu nại khách hàng ít nhất 1 lần/tháng.
 • Định kỳ đánh giá thành tích cho Cửa hàng trưởng và kiểm soát việc đánh giá nhân viên của Cửa hàng trưởng, đề xuất phát triển nhân viên 1 lần/quý.
 • Đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa.
 • Tham gia tuyển dụng nhân sự mới, đánh giá sau đào tạo đối với chức danh Cửa hàng trưởng, Tư vấn viên.
 • Phối hợp tổ chức và tham gia họp định kì theo từng tháng và đột xuất tại cửa hàng để nhận diện các vấn đề cần giải quyết và đề xuất các hành động khắc phục – phòng ngừa.
 • Đề xuất các chương trình khen thưởng cho Cửa hàng trưởng và Tư vấn viên nhằm thúc đẩy doanh số, khuyến khích nhân viên làm việc đồng đội, theo văn hóa của Công ty.
 • Đề xuất và tham gia các cuộc họp xử lý kỷ luật, giám sát việc thực hiện các biện pháp kỷ luật.

Kết quả mong đợi đạt được:

 • Nhân sự tại các cửa hàng đáp ứng đủ chất lượng về kỹ năng bán hàng, chất lượng phục vụ khách hàng.
 • Nhân sự tại cửa hàng thực hiện đúng các chính sách và quy định bán hàng.
 • Nhân viên có điều kiện phát triển và thăng tiến.
 • Đảm bảo đội ngũ nhân viên luôn đạt chuẩn.

3. Khảo sát, đánh giá thị trường và khách hàng, đề xuất các kế hoạch phát triển sản phẩm mới, kênh bán hàng mới (tỷ trọng 10%):

 • Cập nhật thông tin thị trường, thông tin đối thủ. Đưa ra những thông tin về xu hướng thị trường trong thời gian tới để lập/ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh thích hợp. Thông tin cho Tư vấn viên các chương trình của đối thủ cạnh tranh và đề xuất các giải pháp cạnh tranh.
 • Theo dõi xu hướng mẫu của thị trường nhằm cung cấp thông tin về mẫu đối với  xu hướng thiết kế của Công ty, thông tin về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trong khu vực.
 • Thực hiện báo cáo về thị trường: đối thủ cạnh tranh, giá sản phẩm, mẫu mã, xu hướng mới,...cho Giám Đốc Khối Bán Lẻ/Giám đốc Bán lẻ vùng theo định kỳ theo quý và khi có phát sinh cần thiết.

Kết quả mong đợi đạt được:

 • Cập nhật thông tin đối thủ chính xác, kịp thời.
 • Cập nhật xu hướng và nhu cầu mới nhất của thị trường để hỗ trợ công ty phát triển mẫu mới đi trước đối thủ.

4. Chăm sóc, phát triển hệ thống (tỷ trọng 15%):

 • Tham gia công tác nghiên cứu – tìm kiếm mặt bằng nhằm đảm bảo phát triển mạng lưới phân phối theo quy hoạch.
 • Tham gia đóng góp ý kiến trong việc thiết kế layout cho Cửa hàng mới/ sửa chữa Cửa hàng.
 • Xây dựng mô hình tài chính cho Cửa hàng khai trương mới.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh các cửa hàng đảm trách sau thời gian khai trương (sau 3 tháng). Phân tích nguyên nhân kém hiệu quả, đề xuất các giải pháp cải tiến hiệu quả kinh doanh và đánh giá kết quả thực hiện hàng quý.

Kết quả mong đợi đạt được:

 • Phát triển hệ thống trong khu vực.
 • Tăng trưởng doanh thu cho hệ thống.

Job Requirement

Trình độ học vấn:

 • Bằng cấp: Đại học trở lên  - Chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
 • Trình độ ngoại ngữ:  Giao tiếp tốt Anh văn.

Các học vấn khác cần cho ngành nghề:

 1. Có kiến thức về tài chính và quản lý hàng hóa.
 2. Các nguyên tắc quản lý rủi ro hàng hóa.
 3. Ưu tiên ứng viên có kiến thức ngành hàng thời trang, bán lẻ, vàng bạc.

Kinh nghiệm liên quan:

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 03 năm trở lên.
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Quản lý kinh doanh bán lẻ trong các ngành hàng có liên quan.

Kỹ năng:

Kỹ năng công việc: Thành thạo vi tính văn phòng (MS outlook, Excel, Word, Power Point), nắm rõ các yêu cầu vận hành của hệ thống quản lý thông tin trên hệ thống dữ liệu của công ty.

Kỹ năng mềm:

 • Tạo ảnh hưởng (làm cho người khác đồng ý thay đổi về quan điểm và thói quen).
 • Kỹ năng đàm phán, thương lượng.

Quản lý bán hàng:

 1. Phân tích thị trường (khách hàng, đối thủ, kinh tế, ..).
 2. Lập kế hoạch kinh doanh.
 3. Tổ chức, triển khai và kiểm soát công việc.
 4. Dịch vụ khách hàng (xử lý khiếu nại và các tình huống khác tại cửa hàng).
 5. Huấn luyện & phát triển đội ngũ.

PHÚC LỢI & MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC:

 1. Thưởng tháng lương 13, Thưởng thành tích: tháng lương 14,15, 16+++ và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty.
 2.  Thưởng Kinh doanh theo tháng/quý/năm.
 3.  Thưởng dịp Lễ, Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc trong tháng.
 4.  Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.
 5.  Chi phí Tiền ăn, xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
 6. Chi phí Công tác phí theo cấp bậc.
 7.  Phụ cấp đồng phục cho Nhân viên hằng năm.
 8.  Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.
 9.  Khám sức khỏe định kì hằng năm.
 10.  Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm.
 11.  Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.
 12.  Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
 13.  Các họat động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao…
 14.  Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu…

ĐỊA ĐIỂM & THỜI GIAN LÀM VIỆC:

 • Văn Phòng Hội Sở PNJ - 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • Thời gian làm việc Khối văn phòng: từ Thứ 2 - Thứ 6, Nghỉ thứ 7, CN.

Địa chỉ liên hệ ứng tuyển:

 • Tên liên hệ: Ms. Hoài Anh - Phòng Tuyển Dụng Hội Sở PNJ
 • Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.
 • Email liên hệ: anh.nth13@pnj.com.vn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[PNJ CỦ CHI] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 02/10/2022

[PNJ BÌNH CHÁNH] GIAO DỊCH VIÊN (Chuỗi Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 07/10/2022

[NBV] TRƯỞNG PHÒNG MARKETING - CÔNG TY ĐỐI TÁC

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 17/10/2022

Chuyên Viên - Phát Triển Đối Tác Hợp Kênh (Omni Channel) HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/10/2022

QUẢN LÝ CAO CẤP MARKETING HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/10/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nghiệp Vụ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/09/2022

Chuyên Viên Thiết Kế 3D

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nhu Cầu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/09/2022

Chuyên Gia Cải Tiến Hệ Thống & Quy Trình

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/09/2022

Quản Lý Kế Hoạch (Planning Manager)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.