Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Xây dựng định hướng các hoạt động khuyến mại, truyền thông

 • Định hướng các chương trình khuyến mại trong năm của Chi nhánh, Nhãn hàng, Công ty thành viên, đảm bảo các chương trình của Chi nhánh, Nhãn hàng, Công ty thành viên tuân theo các định hướng và chính sách công ty.
 • Đảm bảo các chương trình do Chi nhánh, Nhãn hàng, Công ty thành viên đề xuất không xung đột với các chương trình trọng điểm, và đưa ra giải pháp để dung hòa.

2. Giám sát việc hỗ trợ các hoạt động khuyến mãi/truyền thông

Giám sát các hoạt động hỗ trợ Chi nhánh, Nhãn hàng, Công ty thành viên để triển khai các hoạt động khuyến mại/truyền thông.

3. Xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động của bộ phận.

 • Đảm bảo thực hiện và kiểm soát ngân sách được cấp trong Chương trình/ Chi nhánh, Nhãn hàng, Công ty thành viên.
 • Thực hiện báo cáo các hàng tháng / quý / năm cho phần ngân sách Chương trình / Chi nhánh, Nhãn hàng, Công ty thành viên.

4. Các hoạt động chuyên môn hỗ trợ phòng

Tiếp nhận các hoạt động liên quan đến chuyên môn khác và phân bổ nguồn lực phù hợp.

5. Tìm hiểu, thu thập thông tin thị trường

 • Thực hiện khảo sát các hoạt động của đối thủ trực tiếp, gián tiếp trên thị trường.
 • Phân tích, đưa ra nhận định và giải pháp đối ứng với các hoạt động của đối thủ trong khu vực.

6. Xây dựng, phát triển năng lực đội ngũ CV TTBL

 • Tuyển dụng, bố trí nhân sự theo cơ cấu tổ chức của BP và phù hợp với kế hoạch phát triển.
 • Đào tạo, đề xuất đào tạo cho đội ngũ nhân viên nâng cao trình độ và kiến thức thành viên của bộ phận.
 • Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.
 • Xây dựng văn hóa làm việc đội nhóm một cách tích cực.
 • Quản lý và giám sát các công việc thanh toán, lưu trữ hồ sơ, làm báo cáo các chương trình theo các quy định, quy trình, quy chuẩn của công ty
 • Thực hiện báo cáo của BP theo tháng/quý/năm

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp:  Đại học.                                         -Chuyên ngành:  QTKD, MKT…
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (phạm vị, quy mô, ngành nghề…): 03 năm
 • Số năm kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: 05 năm

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Word, Excel, Powerpoint
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt, kỹ năng giải quyết vấn đề, tổ chức công việc hiệu quả, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc với các phòng ban khác nhau, kỹ năng thuyết trình, khả năng lắng nghe, tư duy dịch vụ.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Trung thực, cẩn thận trong công việc.
 • Chấp nhận đi công tác và linh động về thời gian làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HCM] TƯ VẤN VIÊN (Q1, Q4, Q7, Q10, HÓC MÔN, CỦ CHI)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 27/11/2023

Head of Brand

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/10/2023

CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO NỘI DUNG (COPYWRITER)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/10/2023

Senior Marketing Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Trải Nghiệm Khách Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên Tiếp Thị Bán Lẻ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Senior Trade Marketing Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 05/10/2023

TƯ VẤN VIÊN TRỰC TUYẾN - SALES ONLINE

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/10/2023

TƯ VẤN VIÊN - HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2024

Chuyên Viên Cao Cấp Marketing (ngành hàng Vàng)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.