Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý hoạt động BP.CU: Điều phối, kho vận, giao nhận, mua hàng

 • Quản lý hoạt động điều phối hàng hoá ra hệ thống CH.
 • Áp dụng các biện pháp và công cụ nhằm dự báo tình hình hàng hóa theo tháng/quý/năm.
 • Lập kế hoạch hàng hóa và đặt hàng theo yêu cầu của Chi Nhánh.
 • Quản lý hoạt động mua hàng của CN
 • Soát xét đánh giá phân loại hàng mua lại chuyển tái kinh doanh để điều chuyển TTBH Miền Tây xử lý hay điều chuyển HCM xử lý.

2. Quản lý DMKN và điều phối hàng hóa cho  hệ thống, review số dự báo, chuẩn bị công tác khai trương

 • Hàng DMKN:
  • Phân bổ hàng công ty mẫu mới, hàng BST, hàng chương trình cho hệ thống
  • Thống kê số lượng hàng DMKN, mẫu mới  hệ thống nhận/tồn trong tháng so với định mức của KV.
  • Phân bổ điều chuyển cân đối DMKN theo quý
 • Hàng ngoài DMKN: Hỗ trợ soát xét và tổng hợp gom đơn hàng ngoài DMKN cho hệ thống gold và Silver.
 • Thống kê đánh giá mẫu bán chạy, bán chậm theo định kỳ nhằm điều chỉnh lại danh mục đặt hàng DMKN của hệ thống CH trong KV và gởi danh mục hàng bán chậm đề xuất chuyển trả Công ty hoặc chạy các chương trình khuyến mãi.
 • Cập nhật thông báo phát hành mã của Gold, Silver…
 • Bao bì, Đế trưng: Theo dõi dự báo, đăng ký nhu cầu sử dụng bao bì – đế trưng cho khu vực, thường xuyên theo dõi tình hình sử dụng của khu vực để có kế hoạch điều chuyển, bổ sung đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của các CH trong KV.
 • Công tác chuẩn bị cho CH khai trương: Đảm bảo tỉ trọng hàng hóa gold+silver khai trương theo DM cửa hàng đăng ký.

3. Kiểm tra và soát xét các qui trình liên quan đến hàng hóa, kiểm tra chất lượng hàng hóa của hệ thống

 • Soát xét và xử lý hàng phản hồi bị lỗi
 • Cập nhật, truyền thông, hướng dẫn và giám sát các đơn vị thực hiện các quy trình có liên quan đến hàng hóa.
 • Đề xuất sửa đổi/bổ sung quy trình nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và phù hợp nhất với đặc thù tại Miền Tây.

4. Kiểm soát hàng tồn kho

 • Xử lý điều chuyển hàng hoá giữa các CH đảm bảo địh mức tại mỗi CH và CN
 • Kiểm soát và xử lý hàng tồn kho tại DC
 • Kiểm soát tình hình sử dụng vốn theo giá trị và theo số lượng để đảm bảo vòng quay phù hợp.
 • Định kỳ cập nhật tình hình hàng tồn kho của khu vực nhằm tham mưu cho Ban Lãnh đạo kế hoạch đặt hàng hoặc trả hàng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và vòng quay vố

5. Đào tạo đội ngũ nhân sự P.CU và CHT mới (mảng CƯ)

Đào tạo những kiến thức cơ bản về hàng hoá, phân hệ MM cho đội ngũ nhân sự mới của đơn vị và CHT mới học việc theo đề xuất của sale trainer.

6. Thực hiện kế hoạch,  báo cáo và nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

 • Lập kế hoạch làm việc tháng.
 • Tổng hợp thống kê số lượng hàng tồn theo định mức, theo DMKN đăng ký báo cáo ban GĐ mỗi tháng.
 • Báo cáo tình hình cung ứng mẫu mới, đánh giá mẫu sau chương trình truyền thông, khuyến mãi
 • Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
 • Đánh giá kết quả hậu mãi bảo hành trong tháng để đề xuất báo cáo Ban GĐCN kịp thời nếu phát sinh nhiều trường hợp không đạt chất lượng

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Bằng cấp:  Cao đẳng/ Đại học  -  Chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, TCKT

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

Số năm kinh nghiệm liên quan: 03 năm

CÁC KỸ NĂNG

Kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, xử lý giải quyết vấn đề

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Sử dụng thành tạo vi tính văn phòng , các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc theo nhóm 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Supply Chain Manager

Location: Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

CỬA HÀNG TRƯỞNG - DẦU TIẾNG

Location: Binh Duong Salary: 15 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/08/2024

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG

Location: Binh Duong Salary: Competitive Expired Date: 30/09/2024

[PNJ BÀU BÀNG] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Binh Duong Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 25/07/2024

[PNJ HỘI NGHĨA] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Binh Duong Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 25/07/2024

[PNJ BẾN CÁT] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Binh Duong Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 18/07/2024

[PNJ Tân Uyên] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Binh Duong Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 08/07/2024

[PNJ THUẬN AN] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Binh Duong Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 16/07/2024

[PNJ THỦ DẦU MỘT] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Binh Duong Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 16/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.