Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Nhận hàng từ người giao (Hàng XNNT, hàng mua ngoài, gia công ) 

 • Nhận hàng từ thủ kho/ nhân viên giao nhận căn cứ theo hồ sơ chứng từ thực tế kèm theo (Đơn hàng/ hoặc phiếu xuất kho của đơn vị giao hàng,…)
 • Kiểm tra chứng từ, đếm số lượng, cân trọng lượng, ghi sổ nhật ký thời gian giao hàng, số phiếu, trọng lượng.

2. Phân hàng theo phiếu phân hàng/đơn đặt hàng của các cửa hàng, chi nhánh

 • Kiểm tra sản phẩm theo tài liệu: Hướng dẫn phân hàng hệ thống bán lẻ;
 • Thực hiện các thao tác xác nhận, in phiếu thông tin SP trên chương trình Xman;
 • Tùy theo ngành hàng, thực hiện cân, dán tem bao gói phù hợp ( riêng ngành vàng theo : Hướng dẫn cân, dán tem, bao gói sản phẩm)
 • Đối chiếu tổng trọng lượng giữa chứng từ và thực tế cân trên chương trình Xman theo từng gói hàng ghi lên phiếu xuất kho

3. Đối chiếu, kiểm tra số lượng, trọng lượng giao nhận

 • Kiểm tra đối chiếu giữa số liệu nhận và giao;
 • Tuân thủ qui định quản lý tiền hàng
 • Báo cáo kết quả phân hàng và các vấn đề phát sinh

Job Requirement

CÁC KỸ NĂNG 

 • Có kiến thức về ngành nữ trang vàng bạc.
 • Kỹ năng công việc: Biết Excel, Word văn phòng
 • Kỹ năng mềm:  Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp, Kỹ năng tương tác, Kỹ năng giải quyết vấn .

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, cẩn thận, trung thực.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao
 • Thành thạo nghiệp vụ, nhạy bén, xử lý nhanh các tình huống

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HCM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CỬA HÀNG (QUẬN 1, QUẬN 5, TÂN PHÚ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 25/12/2023

[HCM] NHÂN VIÊN THỦ QUỸ

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 28/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.