Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Thực hiện kiểm tra chất lượng, kỹ thuật hàng hóa, sản phẩm, đá theo chuẩn công ty (PNJ) ban hành.

- Thực hiện kiểm định, phân loại chất lượng đá quý, bán quý rời và có trong hàng hóa, sản phẩm nữ trang, trang sức phụ kiện.

- Đảm bảo chất lượng hàng hóa, sản phẩm, đá cho sản xuất -kinh doanh trong hệ thống phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của Công ty,hợp chuẩn Nhà nước Việt Nam

- Đảm bảo thời gian kiểm tra đúng quy định, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh.

 

Job Requirement

* TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Chuyên ngành: Địa chất học, Ngọc học, Kim hoàn

- Các học vấn khác cần cho ngành nghề: phương pháp nghiên cứu, kinh doanh, kim hoàn

* CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

- Số năm kinh nghiệm liên quan: 1 năm

- Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: am hiểu về đặc tính của các loại đá quý, bán quý và kim cương, đăc tính kết cầu sản phẩm, kỹ thuật sản xuất. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.