Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1.Lập lệnh sản xuất (Trọng số: 30%)

 • Làm lệnh sản xuất trên Ticos ZP30.
 • Làm lệnh phân rã Ticos ZP60, ZP50
 • Làm lệnh sản xuất hàng bảo hành, hàng xử lý, hàng làm chấu.
 • Lập đề xuất CCDC, vật liệu phụ
 • Thông tin các đơn hàng – STO để triển khai sản xuất.

2.Điều phối hàng hóa (Trọng số: 30%)

 • Điều phối lượng tồn, thu hồi hàng xử lý kho sản xuất 1104.
 • Theo dõi lượng hàng đã xuất kho cho các CH/CN

3.Tiếp nhận và phản hồi thông tin về hàng hoá với các thủ kho. (Trọng số: 20%)

 • Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin từ các thủ kho, Phòng ban và các đơn vị có liên quan về việc cung ứng hàng hoá.

4.Quản ký tiến độ đơn hàng (Trọng số: 10%)

 • Kiểm tra, đôn đốc và theo dõi hàng hóa nhập kho được vận chuyển đến các  đơn vị theo thời gian hẹn đơn và đúng quy định vận chuyển.

Job Requirement

 1. Kỹ năng công việc: 
  - Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel.
  - Khả năng phân tích đánh giá
 2. Kỹ năng mềm: 
  - Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc.
  - Kỹ năng giao tiếp.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[NBV] TRƯỞNG PHÒNG MARKETING - CÔNG TY ĐỐI TÁC

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 17/10/2022

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH [DEVELOPER]

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/10/2022

Chuyên Viên - Phát Triển Đối Tác Hợp Kênh (Omni Channel) HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/10/2022

QUẢN LÝ CAO CẤP MARKETING HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/10/2022

NHÂN VIÊN THỦ KHO - KHỐI CUNG ỨNG

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên Gia Quản Trị Sản Phẩm Công Nghệ (Product Owner)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/10/2022

Chuyên Viên Thiết Kế 3D

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nhu Cầu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/09/2022

Chuyên Gia Cải Tiến Hệ Thống & Quy Trình

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/09/2022

Quản Lý Kế Hoạch (Planning Manager)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.