Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1.Công việc theo quy định làm việc của Đội bảo vệ cơ động:

- Thực hiện việc nhận hàng hóa tại các khu vực phụ trách theo kế hoạch hoặc đột xuất.

- Thay thế các ca trực khi nhân viên bảo vệ cửa hàng nghỉ phép, bệnh,...

- Thực hiện mọi công việc như nhân viên bảo vệ cửa hàng khi trực gác thay thế tại cửa hàng.

- Trực gác, áp tải hàng hóa tại các sự kiện, hoặc xử lý các trường hợp khẩn cấp của công ty.

- Ghi chép và bảo quản sổ giao nhận chặt chẽ. Giữ thông tin liên lạc với đội trường thường xuyên trong thời gian làm việc.

- Sử dụng phần mềm định vị trên Smart phone để được hỗ trợ trong công tác giao nhận.

- Báo cáo với Trưởng bộ phận an ninh/ đội trưởng đội cơ động về an ninh, An toàn PCCC tại các khu vực được phân công.

- Kiểm tra, giám sát an ninh, PCCC, trật tự tại cửa hàng được phân công trực.

- Bảo đảm an toàn cho tài sản, công cụ hỗ trợ được giao trong quá trình làm việc.

- Chấp hành các quy định làm việc của đội cơ động và luật giao thông.

2.Đào tạo:

- Tham gia các lớp huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ bảo vệ do công ty tổ chức.

3.Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.

 

*Thời gian làm việc: Làm việc theo ca (01 ca xoay: ca 24h)

Job Requirement

Trình độ học vấn: 9/12; Bằng lái xe A1

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí cơ động hoặc bảo vệ chuyên nghiệp.

Các kỹ năng liên quan:

- Kỹ năng võ thuật: sử dụng gậy ba trắc, roi điện.

- Kỹ năng mềm: xử lý linh hoạt, nhanh chóng các sự cố nghiêm trọng, hòa đồng tập thể, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

Một số yêu cầu khác: cẩn thận, tỉ mỉ, nhạy bén, sức khỏe tốt, trung thực.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.