Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU CỦA VỊ TRÍ:
Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án mới mang tính chiến lược tại PNJ Group

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
1. Phát triển mô hình kinh doanh mới
• Tham vấn cho Giám đốc Khối Chiến lược, Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến phát triển kinh doanh mới của công ty
• Nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh về các tập khách hàng phù hợp để đề xuất các dự án/ mô hình phát triển kinh doanh mới phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển của PNJ
• Tìm kiếm cơ hội và khuynh hướng kinh doanh mới đem lại lợi nhuận bền vững cho công ty

2. Triển khai vận hành
• Triển khai hiệu quả các kế hoạch kinh doanh được chấp thuận
• Xây dựng, quản lý thông tin các dự án / mô hình mới của Tập đoàn theo từng giai đoạn
• Thực hiện đánh giá các hoạt động M&A theo định hướng chiến lược phát triển của công ty

3. Quản lý P&L Dự án
• Quản lý tính hiệu quả về tài chính và rủi ro của dự án

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc các ngành liên quan kinh doanh
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Kiến thức về nghiên cứu thị trường, tài chính, đầu tư, quản trị dự án

KINH NGHIỆM 

 •  Phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch chiến lược, quản lý kinh doanh, lãnh đạo công ty và ra quyết định tài chính.
 • Có kinh nghiệm phát triển các mô hình/ dự án kinh doanh mới
 • Có kinh nghiệm quản lý và triển khai dự án

KIẾN THỨC & KỸ NĂNG

 • Kiến ​​thức làm việc vững vàng về chiến lược quản lý, kế toán tài chính, hoạch định nguồn nhân lực, quan hệ khách hàng và triển khai các công nghệ mới.
 • Phát triển Kinh doanh, Quản lý và điều hành dự án, Phân tích tài chính, quản lý ngân sách
 • Thành thạo trong nghiên cứu phân tích, khả năng lãnh đạo và hoạch định chiến lược
 • Kỹ năng ra quyết định mạnh mẽ và quyết tâm với các dự án đến cùng.
 • Khả năng sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề 
 • Kỹ năng mềm khác: Giao tiếp, Quản lý quan hệ đối tác, Đàm phán

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Nhạy bén trong kinh doanh
 • Nhiệt huyết, có tinh thần tư duy khởi nghiệp, doanh chủ
 • Sẵn sàng với những ý tưởng mới, cách tiếp cận mới và giải pháp mới.
 • Phải tự định hướng và có khả năng làm việc độc lập.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[BÌNH THẠNH] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 16 Tr VND Expired Date: 02/07/2022

QUẢN LÝ CAO CẤP MARKETING HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/07/2022

[NBV] TRƯỞNG PHÒNG MARKETING - CÔNG TY ĐỐI TÁC

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 02/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Tuyển Dụng (Hội Sở PNJ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/07/2022

Chuyên Gia Quản Trị Sản Phẩm Công Nghệ (Product Owner)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/07/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/07/2022

Chuyên Viên Marketing [PNJ HCM]

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Dữ Liệu Và Vận Hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Đối Tác Dữ Liệu (Data Business Partner)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH [HỘI SỞ PNJ]

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.