Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

• Phát triển kinh doanh:

- Xác định và đánh giá các cơ hội chiến lược phù hợp với mục tiêu của tổ chức

- Tiến hành nghiên cứu và phân tích dữ liệu kỹ lưỡng để đưa ra quyết định kinh doanh cũng như phân tích sự cạnh tranh để xác định các mối đe dọa và cơ hội tiềm ẩn

- Theo dõi và phân tích xu hướng của ngành và những thay đổi của thị trường liên tục - Xây dựng kế hoạch kinh doanh và mục tiêu kinh doanh – tốc độ tăng trưởng

- Đánh giá hiệu quả hoạt động và chiến lược, đồng thời điều chỉnh các mục tiêu và nguồn lực của bộ phận phù hợp với chiến lược tổng thể.

- Giám sát và điều phối việc phát triển các chương trình chiến lược trên cơ sở quản lý dự án

- Theo dõi hiệu suất thường xuyên và điều chỉnh chúng khi cần thiết để đảm bảo hiệu quả

- Chuẩn bị các báo cáo và thuyết trình để truyền đạt các chiến lược và tác động của chúng đến hiệu quả hoạt động của công ty

 

• Quản lý dự án:

- Thiết lập khuôn khổ quản trị dự án để quản lý dự án một cách hiệu quả, có sự tham gia của nhiều bên liên quan khác nhau như thành viên nhóm, người quản lý dự án và nhà tài trợ dự án

- Tập trung thông tin dự án và cung cấp thông tin đó cho các bên liên quan phù hợp một cách kịp thời để đảm bảo họ được thông báo và có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

- Dự báo và lập kế hoạch năng lực tài nguyên theo yêu cầu của dự án

- Đảm bảo rằng tất cả các dự án và danh mục đầu tư đều phù hợp với các mục tiêu hoạt động và chiến lược, đồng thời thiết kế và theo dõi các KPI hiệu suất

Job Requirement

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc phát triển kinh doanh, hoạch định chiến lược hoặc quản lý dự án

- Kiến thức về các nguyên tắc, thực tiễn, kỹ thuật và công cụ quản lý dự án

- Có khả năng nghiên cứu thị trường, chuẩn bị bài thuyết trình, truyền đạt thông tin và hướng dẫn

- Kỹ năng giao tiếp và cá nhân mạnh mẽ và khả năng làm việc hiệu quả với nhiều bên liên quan

- Tư duy phân tích, khả năng giải quyết vấn đề

- Có khả năng giải quyết một vấn đề phức tạp và tìm giải pháp một cách có cấu trúc

- Ăn nói lưu loát, năng động, năng nổ và tập trung, linh hoạt, dễ thích nghi và có khả năng làm việc dưới áp lực

- Thông thạo tiếng Anh và có kinh nghiệm về dữ liệu, Powerpoint và Excel

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Senior Business Strategy Executive (Retail Marketing)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Senior Data Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

[HCM] TƯ VẤN VIÊN - Toàn Khu vực TP.HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 7 Tr VND Expired Date: 29/08/2024

[CAF] CỬA HÀNG TRƯỞNG - CAO HAI BÀ TRƯNG HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/07/2024

Chuyên Viên Cao Cấp Tăng Trưởng Số (Digital Growth)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên Viên - Kiểm Tra Chất Lượng Đồng Hồ (QC)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/07/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN NGÂN QUỸ (NGÂN HÀNG & TIỀN MẶT)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 12/09/2024

[HCM] THỢ NỮ TRANG (THỢ KIM HOÀN)

Location: Ho Chi Minh Salary: 7 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 12/09/2024

Assistant Trade Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/07/2024

Chuyên Viên - Quản Lý Nhãn Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.