Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

Objective

Quản lý danh mục các dự án do Khối CNTT phụ trách, nhằm đảm bảo việc thực thi có hiệu quả chiến lược tập đoàn PNJ. Tổ chức triển khai thực hiện các Dự án do Khối CNTT chịu trách nhiệm.


Responsibilities

1. Tư vấn cho các Ban Dự án việc xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết các dự án cấp Công ty, cấp Khối

• Phối hợp với các đơn vị liên quan về nhu cầu dự án, thực hiện đánh giá tính khả thi dự án; xác định phạm vi dự án và các mối quan hệ giữa các dự án.

• Đề xuất lộ trình về thời gian và nguồn lực triển khai các dự án trong năm.


2. Quản lý việc triển khai các dự án chiến lược cấp Công ty, cấp Khối

• Giám sát việc các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai Dự án lập kế hoạch triển khai và kick off dự án.

• Phân công thành viên bộ phận Quản lý Dự án tham gia vào các Dự án cấp Công ty (bắt buộc) và cấp Khối (nếu phù hợp) để thực hiện chức năng quản lý dự án hoặc giám sát, điều phối liên đơn vị (tuỳ tính chất của Dự án).

• Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ các Dự án trong danh mục.

• Đề xuất, tư vấn giải pháp đứng từ góc độ Quản trị dự án để khắc phục các khó khăn, quản lý các rủi ro, quản lý sự thay đổi phát sinh gặp phải trong quá trình Dự án triển khai.

• Kiểm tra việc đánh giá tính hiệu quả của Dự án.Đánh giá tính hiệu quả của dự án.


3. Quản lý danh mục dự án cấp Công ty và cấp Khối.

• Theo dõi, báo cáo tiến độ dự án cho toàn bộ các dự án trong danh mục cho Ban điều hành.

• Cảnh báo các rủi ro liên quan giữa các dự án.

• Đề xuất giải pháp khắc phục và hạn chế rủi ro.


4. Tổ chức triển khai các Dự án do K.CNTT chịu trách nhiệm

• Phối hợp với các bộ phận liên quan trong K.CNTT, thực hiện đánh giá tính khả thi dự án và phương pháp thực hiện.

• Xây dựng kế hoạch triển khai Dự án chi tiết, chuẩn bị nguồn lực, bao gồm ngân sách, nhân sự, kết nối với các đơn vị liên quan.

• Đề xuất thành lập Ban Dự án, khởi tạo và kick off Dự án.

• Quản lý Dự án, bao gồm quản lý rủi ro và quản lý sự thay đổi.

• Đánh giá hiệu quả triển khai của Dự án.


5. Quản lý các mối quan hệ bên trong và bên ngoài Khối

• Quản lý danh mục các đối tác.

• Lập lịch và theo dõi lịch làm việc của nhân lực K.CNTT với các đối tác bên trong và bên ngoài.

• Quản lý việc truyền thông các kết quả dự án đạt được.


6. Xây dựng qui trình làm việc & Tổ chức huấn luyện, đào tạo chia sẽ đội nhóm và đánh giá KPI

• Đề xuất các chương trình đào tạo thích hợp theo lộ trình phát triển cá nhân và nhân sự cùng bộ phận

• Tổ chức các buổi huấn luyện, chia sẻ kỹ năng chuyên môn cho nhân viên nội bộ và ngoại Khối

• Xây dựng văn hóa làm việc đội nhóm một cách tích cực.

Job Requirement

Education / Knowledge

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành khác liên quan

• Các học vấn khác cần cho ngành nghề: các chứng chỉ liên quan đến quản lý dự án.

• Am hiểu về cách thức triển khai và quản lý dự án.


Experiences

• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Quản Lý Dự Án


Skills

Kỹ năng công việc:

- Tổ chức dự án/ Quản lý dự án.


Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng tư duy phản biện (Critical thinking)

- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề (Analytical skills, Problem solving, Solution-oriented)

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả (bao gồm nói và viết) tốt Tiếng Anh, Tiếng Việt

- Kỹ năng quản lý đối tác (cross-function collaboration, stake-holder management)

- Kỹ năng quản lý sự ưu tiên

- Self-reflection skills

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Senior Motion Editor

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/08/2024

Area Sales Manager (HCM)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

[PNJ THỦ ĐỨC] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 21/07/2024

[PNJ QUẬN 2] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 21/07/2024

Chuyên viên cao cấp Chính sách bán lẻ (Retail Policy)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 02/08/2024

Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành Kinh Doanh (Senior Business Operation)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên Viên Cao Cấp An Ninh Thông Tin (Senior Security Specialist)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Senior Business Strategy Executive (Retail Marketing)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên Viên - Kiểm Tra Chất Lượng Đồng Hồ (QC)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/07/2024

Innovation Program Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.