Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Phân tích, đánh giá các nghiệp vụ người dùng theo kế hoạch dự án

- Lập trình các ứng dụng bằng ngôn ngữ ABAP

- Hỗ trợ nghiệp vụ vận hành và cải tiến các tính năng theo nhu cầu support của user

- Thực hiện các công việc phù hợp theo lộ trình của người hướng dẫn 

Job Requirement

- Sinh viên năm 4 trở lên hoặc kinh nghiệm <1 năm

- Hiểu biết về các khái niệm lập trình cơ bản như: cấu trúc dữ liệu, biến, kiểu dữ liệu, vòng lặp, điều kiện, hướng đối tượng, v.v

- Có tinh thần học hỏi về ngôn ngữ lập trình mới (ABAP) và nghiệp vụ doanh nghiệp

- Kỹ năng tự học hỏi và thích nghi với môi trường làm việc mới.

- Khả năng quản lý thời gian

- Khả năng làm việc nhóm và độc lập

- Nhanh nhẹn, có khả năng phân tích vấn đề 

 

QUYỀN LỢI

- Được đào tạo và hướng dẫn chuyên môn, thực hành trong những dự án thực tế.

- Sinh viên ứng tuyển sẽ được trải nghiệm và thu thập kinh nghiệm về quy trình phỏng vấn tại PNJ.

- Xác nhận thực tập tại PNJ.

 

- Thời gian thực tập: 6 tháng (5 ngày/tuần)

- Thời gian bắt đầu: 01/06/2024

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Senior Data Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/06/2024

Senior Business Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên cao cấp – Mô hình hóa & Giải pháp cung ứng (Data Analyst)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/06/2024

Chuyên viên cao cấp – An ninh thông tin

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/06/2024

Intern - Product Support

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Intern - Product Design (UI/UX)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.