Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Cung cấp hỗ trợ ứng dụng cấp độ 1 và cấp độ 2 cho khách hàng về các sản phẩm, bao gồm phân tích các trường hợp để xác định các sự cố lặp lại và giải quyết những lo ngại và vấn đề của khách hàng.

- Tiến hành UAT/đào tạo người dùng cuối và đảm bảo hoàn tất tất cả tài liệu cho các kỹ sư khác, người dùng và các đối tượng khác.

- Hỗ trợ Product Owner/Product Manager về Product backlog và Product releases.

Job Requirement

- Sinh viên năm 4 trở lên hoặc kinh nghiệm <1 năm

- Nhanh nhẹn trong việc nắm bắt thông tin sản phẩm và ứng dụng.

- Khả năng phân tích sự cố và giải quyết vấn đề.

- Khả năng quản lý và xây dựng tài liệu.

- Khả năng hỗ trợ khách hàng.

- Khả năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng đào tạo người dùng.

- Kỹ năng quản lý thời gian.

QUYỀN LỢI

- Được đào tạo và hướng dẫn chuyên môn, thực hành trong những dự án thực tế.

- Sinh viên ứng tuyển sẽ được trải nghiệm và thu thập kinh nghiệm về quy trình phỏng vấn tại PNJ.

- Xác nhận thực tập tại PNJ.

 

- Thời gian thực tập: 6 tháng (5 ngày/tuần)
- Thời gian bắt đầu: 01/06/2024

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Senior Data Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/06/2024

Senior Business Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên cao cấp – Mô hình hóa & Giải pháp cung ứng (Data Analyst)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/06/2024

Chuyên viên cao cấp – An ninh thông tin

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/06/2024

Intern - SAP ABAP Developer

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Intern - Product Design (UI/UX)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.