Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Tham gia dự án Nghiên cứu dữ liệu thị trường của công ty, quản lý tiến độ dự án, kết nối với các bên liên quan để đảm bảo tiến độ, đánh giá, sàn lọc dữ liệu đầu vào do các bên liên quan cung cấp.

- Báo cáo tiến độ dự án.

Job Requirement

- Sinh viên năm 3 trở lên hoặc kinh nghiệm <1 năm

- Khả năng quản lý thời gian.

- Có kiến thức về kinh tế, thị trường để đưa ra được những đánh giá dựa trên dữ liệu đầu vào từ nội bộ.

- Sử dụng tốt excel.

- Khả năng phân tích tốt.

- Tỉ mỉ, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm.

- Yêu thích các con số và thích tìm hiểu ý nghĩa đằng sau các con số.

QUYỀN LỢI

- Hiểu biết về các khái niệm lập trình cơ bản như: cấu trúc dữ liệu, biến, kiểu dữ liệu, vòng lặp, điều kiện, hướng đối tượng, v.v

- Có tinh thần học hỏi về ngôn ngữ lập trình mới (ABAP) và nghiệp vụ doanh nghiệp

- Kỹ năng tự học hỏi và thích nghi với môi trường làm việc mới.

- Khả năng quản lý thời gian

- Khả năng làm việc nhóm và độc lập

- Nhanh nhẹn, có khả năng phân tích vấn đề 

 

Thời gian thực tập: 6 tháng (5 ngày/tháng)

Thời gian bắt đầu: 01/06/2024

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Senior Business Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.