Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực

 • Xây dựng cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh và mô tả công việc cho tất cả các chức danh tại Chi nhánh.
 • Định biên nhân sự từng phòng ban tại chi nhánh phù hợp trong từng giai đoạn.
 • Đảm bảo nguồn lực nhân sự Chi nhánh về mặt số lượng và chất lượng. Chủ động đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Chi nhánh
 • Xây dựng, thực hiện các chương trình/ kế hoạch nhân lực cho Chi nhánh.
 • Kiểm tra, thực hiện các chính sách nhân sự nhất quán với hội sở.
 • Đề xuất các giải pháp xây dựng môi trường làm việc phù hợp với văn hóa và định hướng chiến lược của Công ty nhằm duy trì, ổn định nguồn nhân lực.
 • Trực tiếp điều phối, giải quyết các công việc liên quan đến Nhân sự hành chính.
 • Đề xuất và kiểm soát ngân sách Nhân sự Hành chính một cách hiệu quả.
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

2. Tuyển dụng

 • Lập Kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển dụng tại CN.
 • Tham vấn cho các phòng chức năng trong việc đánh giá và tuyển chọn ứng viên.
 • Đánh giá hiệu quả của các kênh tuyển dụng. 
 • Liên tục cập nhật các công cụ, phương pháp tuyển dụng từ trụ sở.
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

3. Đào tạo và phát triển nhân lực 

 • Lập kế hoạch đào tạo năm của CN.
 • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo tại CN.
 • Đề xuất các khóa đào tạo phù hợp và các giải pháp huấn luyện tại chỗ (như kèm cặp, luân chuyển công việc …)
 • Theo sát quá trình đào tạo của các vị trí đang thử việc.
 • Tổ chức đánh giá các nhân sự kế cận vào các vị trí quản lý của CN
 • Kiểm soát quy trình đào tạo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo.
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

4. Đánh giá thành tích CBNV

 • Tổ chức, thực hiện, giám sát chương trình đánh thành tích giá nhân viên định kỳ hàng quý/ năm (đánh giá năng lực, tinh thần…) theo đúng quy trình chính sách Công ty.
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

5. Các chế độ chính sách

 • Kiểm tra công tác chấm công của hệ thống Chi nhánh.
 • Đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy, khuyến khích nhân viên làm việc chủ động, hiệu quả thông qua các chế độ về lương, thưởng, phúc lợi … phù hợp với tình hình thực tế tại Chi nhánh theo quy định Công ty.
 • Giải quyết các thắc mắc của nhân viên tại chi nhánh.
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

6. Quan hệ lao động

 • Cập nhật và duy trì các chính sách nội bộ về đạo đức, hành vi nhân viên trong sổ tay nhân viên.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động (tranh chấp lao động, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc . . .)
 • Chủ động phối hợp, trao đổi với các phòng/ban để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người lao động và làm cầu nối giữa người lao động và Ban lãnh đạo Công ty.
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

7. Phối hợp với đơn vị chức năng Đánh giá Cửa hàng Chuẩn

 • Phối hợp Thực hiện lập kế hoạch đánh giá mô hình cửa hàng chuẩn theo từng tháng, đảm bảo 3CH/tháng.
 • Phối hợp Thực hiện đánh giá và lập báo cáo kết quả đánh giá toàn bộ về cửa hàng theo kế hoạch.
 • Tham mưu các biện pháp khắc phục phòng ngừa, đề xuất các khuyến nghị cải tiến.

8. Quản lý, tổ chức huấn luyện, đào tạo và đánh giá KPI nhân viên

 • Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.
 • Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn cho nhân viên.
 • Thực hiện đánh giá KPIs cho nhân viên.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

Bằng cấp:  Đại học  -   Chuyên ngành: Quản trị nhân lực, KTLĐ, Luật.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 3 năm 
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Am hiểu luật lao động, thuế TNCN.

CÁC KỸ NĂNG 

 • Kỹ năng công việc:  
  • Thành thạo word, excel, power point
  • Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng làm việc nhóm, nhạy bén, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao việc. 

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Nhân thân rõ ràng, đạo đức tốt
 • Liêm chính, trung thực, cẩn thận và tỉ mỉ.
 • Có tính quyết đoán, khách quan trong xử lý công việc
 • Có tinh thần trách nhiệm cao
 • Ý thức bảo mật thông tin.
 • Chịu được áp lực công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Nhân sự

Location: Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2024

Chuyên Viên Cấp Cao Nhân Sự

Location: Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.