Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Họach định nhu cầu nhân sự (tỷ trọng: 30%)

Xây dựng kế hoạch hoạch định nguồn nhân lực.

Phối hợp triển khai, thực hiện đánh giá cơ cấu tổ chức hàng năm.

Triển khai việc xây dựng, cập nhật, bản mô tả công việc.

Triển khai xây dựng KPIs cho các đơn vị.

Xây dựng định biên nhân sự hàng năm.

Phối hợp, xây dựng, triển khai lộ trình phát triển cho nhân viên.

Phát triển quan hệ đối tác nhân sự với các khối/ phòng ban, chi nhánh, cửa hàng.

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động (tỷ trọng: 30%)

Thực hiện báo cáo về phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

Đề xuất các phương pháp và tiêu chí để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

Giám sát việc triển khai đánh giá nhân viên toàn công ty theo định kì quý/năm.

3. Kiểm soát hệ thống thông tin nhân sự (tỷ trọng: 30%)

Giám sát, duy trì và đảm bảo cập nhật chính xác hệ thống thông tin nhân sự toàn công ty thông qua phần mềm nhân sự và hồ sơ nhân viên (văn bản).

Giám sát việc thực hiện các thủ tục, quy trình nhân sự bao gồm thư mời nhận việc, hợp đồng lao động, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc.

Đề xuất các phương thức phát triển phần mềm nhân sự trở thành công cụ quản lý nguồn nhân lực.

Xây dựng, triển khai, đánh giá các quy trình hoạt động của phòng.

4. Quản lý, tổ chức huấn luyện, đào tạo và đánh giá KPI nhân viên (trọng số: 10%)

Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.

Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn cho nhân viên.

Lập kế hoạch nhân sự, phân công công việc phù hợp theo yêu cầu công việc

Kiểm soát, đốc thúc, động viên nhân viên hoàn thành tốt công việc theo đúng thời hạn.

Thực hiện đánh giá thành tích theo thang thành tích đã xây dựng cho từng vị trí bộ phận. Đề xuất khen thưởng hoặc các hình thức kỷ luật đối với các nhân sự trong bộ phận.

Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

• Bằng cấp:  Đại học - Chuyên ngành: Quản Trị Nhân Sự

• Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Tiềng Anh Trung Cấp

• Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Am hiểu Luật Lao Động, Luật BHXH, Luật thuế TNCN

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

• Số năm kinh nghiệm liên quan: ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương

• Thông thạo kỹ thuật phân tích, đánh giá công việc, định mức lao động, thiết lập hệ thống thang bậc lương, xếp ngạch/bậc lương…

CÁC KỸ NĂNG 

• Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, Word văn phòng, Powerpoint

• Kỹ năng mềm:  Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp, Kỹ năng tương tác, Kỹ năng giải quyết vấn đề.

CÁC YÊU CẦU KHÁC:

• Tính cách cá nhân: cẩn thận, nhạy bén với số liệu

• Phong cách làm việc: năng động, sáng tạo, tự tin, chuyên nghiệp.

NĂNG LỰC LÕI 

1. Chính trực (Cấp độ:4)

2. Hướng tới khách hàng/Không ngừng cải tiến & sáng tạo (Cấp độ:3)

3. Quản lý hiệu quả công việc (Cấp độ:3)

4. Lãnh đạo (Cấp độ: 3)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[NBV] THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG (CÔNG TY ĐỐI TÁC PNJ MẢNG TÀI CHÍNH)

Location: Ho Chi Minh Salary: 1 Tr - 2 Tr VND Expired Date: 31/12/2022

[NBV] NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG (CÔNG TY ĐỐI TÁC PNJ Ở MẢNG TÀI CHÍNH)

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/12/2022

Senior Organization Capacity Development (OCD) HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.