Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

MỤC ĐÍCH VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
Hoạch định, phát triển nguồn nhân lực và quản trị hành chính theo mục tiêu ngắn hạn và dài hạn nhằm đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ tốt các hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Cần Thơ.

TRÁCH NHIỆM THỰC THI CHÍNH
1. Tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực
Xây dựng cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh và mô tả công việc cho tất cả các chức danh tại Chi nhánh.
Định biên nhân sự từng phòng ban tại chi nhánh phù hợp trong từng giai đoạn.
Đảm bảo nguồn lực nhân sự Chi nhánh về mặt số lượng và chất lượng. Chủ động đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Chi nhánh
Xây dựng, thực hiện các chương trình/ kế hoạch nhân lực cho Chi nhánh.
Kiểm tra, thực hiện các chính sách nhân sự nhất quán với hội sở.
Đề xuất các giải pháp xây dựng môi trường làm việc phù hợp với văn hóa và định hướng chiến lược của Công ty nhằm duy trì, ổn định nguồn nhân lực.
Trực tiếp điều phối, giải quyết các công việc liên quan đến Nhân sự hành chính.
Đề xuất và kiểm soát ngân sách Nhân sự Hành chính một cách hiệu quả.
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

2. Tuyển dụng
Lập Kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển dụng tại CN.
Tham vấn cho các phòng chức năng trong việc đánh giá và tuyển chọn ứng viên
Đánh giá hiệu quả của các kênh tuyển dụng.
Liên tục cập nhật các công cụ, phương pháp tuyển dụng từ trụ sở.
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

3. Đào tạo và phát triển nhân lực
Lập kế hoạch đào tạo năm của CN.
Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo tại CN.
Đề xuất các khóa đào tạo phù hợp và các giải pháp huấn luyện tại chỗ (như kèm cặp, luân chuyển công việc …)
Theo sát quá trình đào tạo của các vị trí đang thử việc.
Tổ chức đánh giá các nhân sự kế cận vào các vị trí quản lý của CN
Kiểm soát quy trình đào tạo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo.
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

4. Các chế độ chính sách
Kiểm tra công tác chấm công của hệ thống Chi nhánh.
Đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy, khuyến khích nhân viên làm việc chủ động, hiệu quả thông qua các chế độ về lương, thưởng, phúc lợi … phù hợp với tình hình thực tế tại Chi nhánh theo quy định Công ty.
Giải quyết các thắc mắc của nhân viên tại chi nhánh.
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

5. Quan hệ lao động
Cập nhật và duy trì các chính sách nội bộ về đạo đức, hành vi nhân viên trong sổ tay nhân viên.
Chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động (tranh chấp lao động, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc . . .)
Chủ động phối hợp, trao đổi với các phòng/ban để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người lao động và làm cầu nối giữa người lao động và Ban lãnh đạo Công ty.
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

6. Công tác hành chính
Quản lý, kiểm tra, giám sát, và thực hiện kiểm kê, bảo dưỡng dán mã tài sản các tài sản của chi nhánh: vật tư, xe, máy móc, trang thiết bị văn phòng. . . tại chi nhánh định kỳ theo quy định..
Quản lý, kiểm tra giám sát công tác PCCC, công tác an ninh trật tự của Chi nhánh và cửa hàng trực thuộc theo đúng qui định và luật định.
Lập và triển khai việc thực hiện các quy định môi trường, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy đúng qui định, luật định.
Giám sát huấn luyện kiến thức về ATLD, PCCC theo kế hoạch năm cho toàn bộ văn phòng CN và các CN trực thuộc.
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất

7. Phối hợp với đơn vị chức năng Đánh giá Cửa hàng Chuẩn
Phối hợp Thực hiện lập kế hoạch đánh giá mô hình cửa hàng chuẩn theo từng tháng, đảm bảo 3CH/tháng.
Phối hợp Thực hiện đánh giá và lập báo cáo kết quả đánh giá toàn bộ về cửa hàng theo kế hoạch.
Tham mưu các biện pháp khắc phục phòng ngừa, đề xuất các khuyến nghị cải tiến

8. Quản lý, tổ chức huấn luyện, đào tạo và đánh giá KPI nhân viên
Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.
Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn cho nhân viên.
Thực hiện đánh giá KPIs cho nhân viên.
Thực hiện một số nhiệm vụ khác mà cấp trên giao

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

MG01-06 Dãy Vincom Shophouse, Vincom Xuân Khánh, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Bằng cấp: Đại học chuyên ngành: Quản trị nhân lực, KTLĐ, Luật.
Các học vấn khác cần cho ngành nghề: chuyên môn Nhân sự và quản trị hành chánh

KINH NGHIỆM
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại
Am hiểu luật lao động, thuế TNCN

KỸ NĂNG
Kỹ năng công việc:
Thành thạo word, excel, power point
Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng làm việc nhóm, nhạy bén, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao việc, kỹ năng gắn kết đội ngũ và truyền cảm hứng, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phân tích

YÊU CẦU KHÁC
Nhân thân rõ ràng, đạo đức tốt
Liêm chính, trung thực, cẩn thận và tỉ mỉ.
Có tính quyết đoán, khách quan trong xử lý công việc
Có tinh thần trách nhiệm cao
Ý thức bảo mật thông tin.
Chịu được áp lực công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Quản Lý Cao Cấp Marketing (Cần Thơ)

Location: Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ VẬN HÀNH & RỦI RO - CẦN THƠ

Location: Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - CẦN THƠ

Location: Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

[CẦN THƠ] -CHUYÊN VIÊN BRANDING

Location: Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.