Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

1. Phân tích và đánh giá nhu cầu đào tạo của Khối Kinh doanh

- Đề xuất công cụ, tiêu chí để phân tích nhu cầu đào tạo riêng biệt cho từng chức danh, đơn vị, Chi nhánh, khu vực thuộc Khối kinh doanh.

- Căn cứ vào kết quả phân tích nhu cầu đào tạo để tư vấn TĐV những nội dung, chương trình đào tạo tối ưu hiệu quả 

2. Phát triển năng lực bán lẻ 

- Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệ theo từng chức danh và cấp bậc.

- Xây dựng khung năng lực, hành vi, đánh giá phân loại các chức danh hiệu quả

- Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực và hành vi phù hợp cho từng đối tượng theo từng giai đoạn 

3. Thiết kế chương trình và giảng dạy

- Thiết kế các chương trình đào tạo và tài liệu đào tạo cho các chương trình nội bộ.

- Đề xuất các khóa đào tạo bên ngoài phù hợp và chủ động tìm kiếm các đơn vị đào tạo hiệu quả.

- Đề xuất các phương pháp giảng dạy hiệu quả tối ưu

- Trực tiếp giảng dạy các chương trình theo năng lực

- Đề xuất các phương pháp, công cụ đánh giá hiệu quả sau đào tạo một cách tối ưu, chính xác.

4. Định hướng, phối hợp công tác phát triển năng lực bán lẻ toán quốc

- Phối hợp với các Trưởng bộ phận và Chuyên viên đào tạo toán quốc trong việc tổ chức đào tạo, theo dõi và đánh giá nhân viên định kỳ theo chu kỳ đào tạo và lộ trình sự nghiệp.

- Đảm bảo kế hoạch và báo cáo phân tích cho các cấp trên được thực hiện định kỳ hằng tháng 

5. Xây dựng & Kiểm soát ngân sách bộ phận

- Đảm bảo thực hiện và kiểm soát ngân sách được cấp trong bộ phận / Chương trình.

- Thực hiện báo cáo các hàng tháng / quý / năm cho phần ngân sách bộ phận / Chương trình 

Thực hiện các công việc khác do cấp trên, Công ty giao.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

• Bằng cấp: Cao đẳng / Đại học - Chuyên ngành: QTKD, MKT…

• Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Tiếng Anh

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

• Số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (phạm vị, quy mô, ngành nghề…): tối thiểu 03 năm.

• Số năm kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: 05 năm 

CÁC KỸ NĂNG

• Kỹ năng công việc: Thông thạo word, Excel, Powerpoint,

• Kỹ năng mềm: Kỹ năng giảng dạy, Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt, kỹ năng giải quyết vấn đề, tổ chức công việc hiệu quả, Kỹ năng quản lý đội nhóm….

CÁC YÊU CẦU KHÁC

• Trung thực, cẩn thận trong công việc.

• Chấp nhân đi công tac va linh động về thời gian làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[PNJ QUẬN 2] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/07/2024

[PNJ QUẬN 4] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/07/2024

[PNJ QUẬN 7] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/07/2024

[PNJ QUẬN 9] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/07/2024

[PNJ THỦ ĐỨC] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/07/2024

[NBV] Nhân Viên Content Video

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/08/2024

Chuyên Viên - Phát Triển Kinh Doanh (E-commerce Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/08/2024

CAF - Tư Vấn Viên Nhãn Hàng CAO (Client Advisor)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/10/2024

CAF - Chuyên viên cao cấp Kế Hoạch Chính Sách Bán Lẻ (Senior Retail Policy Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2024

Senior Motion Editor

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.