Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

1. Phân tích, xây dựng kế hoạch kinh doanh

• Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để xây dựng Kế hoạch kinh doanh và Chính sách bán lẻ toàn quốc & khu vực cũng như tham mưu cho lãnh đạo Khối KHBL các cơ hội phát triển kinh doanh & động cơ tăng trưởng mới

• Tham gia xây dựng, hoạch định mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh theo đúng định hướng công ty theo các cấp tập đoàn, chi nhánh, kênh bán, nhãn hàng và các mảng kinh doanh mới.

• Theo dõi, phân tích thực trạng và bám sát tình hình kinh doanh từng khu vực & nhãn hàng để đề xuất kế hoạch hành động, đảm bảo triển khai đúng tiến độ & mục tiêu đề ra, linh hoạt & điều chỉnh kịp thời những hoạt động chưa đạt chất lượng.

• Phân tích thị trường và cảnh báo các vector nghịch tạo trở lực về sức mua và đưa ra các dự báo về biến động thị trường, khách hàng, đối thủ.

• Tham vấn và đồng hành xây dựng các chiến lược mở rộng thị trường tại từng chi nhánh.

• Chuẩn hóa & tự động hóa các mô hình xây dựng mục tiêu kinh doanh

• Cải tiến các quy trình phối hợp xây dựng mục tiêu các kế hoạch kinh doanh giữa hội sở và chi nhánh

2. Thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp

• Thực hiện các báo cáo, thống kê về tình hình các hoạt động kinh doanh của Khối & chi nhánh (theo tuần, tháng, quý, năm).

• Lên kế hoạch xây dựng các báo cáo dữ liệu tĩnh & động để hỗ trợ công tác ra quyết định kịp thời.

3. Tối ưu chính sách bán lẻ và xây dựng chương trình thi đua đa nhãn

• Xây dựng & tối ưu hóa các chính sách bán lẻ, nhằm đáp ứng theo mục tiêu kinh doanh công ty

• Cải tiến, xây dựng, triển khai các chương trình thi đua bán hàng đa nhãn theo các cấp toàn quốc và chi nhánh, đáp ứng các tiêu chí công ty, để thúc đẩy tinh thần hệ thống bán lẻ.

• Tích hợp đông cơ mua sắm của khách hàng & động lực bán hàng của nhân viên bán hàng.

• Quản lý & tối ưu hóa ngân sách các chương trình thi đua, theo dõi và điều chỉnh phù hợp trong quá trình triển khai.

4. Quản trị dự án

• Phối hợp các phòng ban thực hiện các dự án phát triển kinh doanh của công ty

• Tham gia đề xuất và triển khai các dự án phát triển phòng

5. Quản lý, điều hành công việc của nhân sự phòng KH&CSBL

• Lập kế hoạch nhân sự, phân công công việc tại bộ phận phù hợp theo yêu cầu.

• Để xuất định biên nhân sự cho bộ phận.

• Định hướng công việc cho từng đầu mục công việc của bộ phận.

• Kiểm soát, đốc thúc, động viên nhân viên hoàn thành tốt công việc theo đúng thời hạn

• Kiểm soát công việc của bộ phận theo mục tiêu giải pháp chi nhánh

• Đào tạo, đề xuất đào tạo cho đội ngũ nhân viên nâng cao trình độ và kiến thức

• Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất 

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

• Bằng cấp: Đại học

• Chuyên ngành: Kinh doanh, MKT, QLHTTTQL, QLDA

• Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Tương đương bằng B Anh Văn

• Các học vấn khác cần cho ngành nghề:

- Xu hướng thị trường, thị hiếu khách hàng, phân khúc thị trường bán lẻ 

- Các mô hình phân tích chiến lược, phân tích kinh doanh, lập kế hoạch

- Các nguyên tắc quản lý rủi ro kinh doanh, các qui định quản lý công ty

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

• Số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (phạm vị, quy mô, ngành nghề…): 05 năm.

• Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Quản lý cao cấp bán hàng/ kinh doanh hoặc ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc và có yếu tố kinh doanh.

CÁC KỸ NĂNG

• Kỹ năng công việc:

- Thành thạo vi tính văn phòng (MS outlook, Excel, Word, Power Point), nắm rõ các yêu cầu vận hành của hệ thống quản lý thông tin trên hệ thống dữ liệu của công ty. 

- Có kỹ năng phân tích và phán đoán

- Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc

- Có khả năng bao quát và kiểm soát hoạt động của bộ phận

• Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng trình bày và thuyết trình trước đám đông 

- Kỹ năng bán hàng. Kỹ năng Dự báo và phân tích thị trường (khách hàng, đối thủ, kinh tế,..) Kỹ năng quản lý làm việc nhóm

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[NBV] Nhân Viên Content Video

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/08/2024

Chuyên Viên - Phát Triển Kinh Doanh (E-commerce Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/08/2024

CAF - Tư Vấn Viên Nhãn Hàng CAO (Client Advisor)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/10/2024

CAF - Chuyên viên cao cấp Kế Hoạch Chính Sách Bán Lẻ (Senior Retail Policy Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2024

Senior Motion Editor

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/08/2024

[PNJ THỦ ĐỨC] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 21/07/2024

[PNJ QUẬN 9] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 21/07/2024

[PNJ QUẬN 7] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 21/07/2024

Assistant Trade Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/07/2024

[HCM] Chuyên viên Phát Triển Kinh Doanh (Khách hàng Doanh nghiệp)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.