Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Phát triển Chiến dịch Tiếp thị bán lẻ (50%)

-  Hoạch định chiến lược và định hướng kinh doanh cho tất cả các chiến dịch trọng điểm toàn quốc đáp ứng mục tiêu kinh doanh theo năm, theo quý & tháng, cấp toàn quốc và chi nhánh.

 • Đánh giá tình hình thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh và định hướng thông điệp truyền thông/ concept các chiến dịch bán lẻ trọng điểm toàn quốc đến các phòng ban liên quan.

- Hoạch định kế hoạch và triển khai các chương trình Retail Marketing trọng điểm toàn quốc theo định hướng đa nhãn, đa thị trường (Tier),…

 • Các chương trình khuyến mãi trọng điểm thúc đẩy doanh thu theo định hướng bám sát khách hàng, đa nhãn, đa thị trường & kênh bán trên toàn quốc;
 • Chương trình truyền thông tiếp thị bán lẻ tại điểm bán trên toàn quốc.

- Hoạch định định hướng và phối hợp triển khai các chương trình Retail Marketing Chi nhánh, Vip Gathering, Khai trương,…

 • Các chương trình thúc đẩy kinh doanh cấp chi nhánh, Vip Gathering, Khai trương/ tái khai trương, đối ứng đối thủ,…

- Giám sát, báo cáo, quản trị rủi ro, xử lý thay đổi, phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động và điều chỉnh kịp thời.

2. Xây dựng & Kiểm soát ngân sách bộ phận (15%)

- Đảm bảo hiệu quả hoạt động và kiểm soát ngân sách chi tiết được cấp và sử dụng trong bộ phận/ Chương trình toàn quốc/ Chương trình chi nhánh;

- Thực hiện báo cáo các hàng tháng/ quý / năm cho phần ngân sách phụ trách.

3. Market Intelligence (10%)

- Nghiên cứu, thu thập thông tin từ thị trường /khách hàng/ đối thủ để phát triển các ý tưởng mới, cách thức vận hành mới, tốc độ cao hơn trong hoạt động tiếp thị bán lẻ.

4. Xây dựng, quản lý, tổ chức huấn luyện, đào tạo - phát triển năng lực đội ngũ (25%)

- Xây dựng, tuyển dụng, quản lý, bố trí nhân sự theo cơ cấu tổ chức của bộ phận và phù hợp với kế hoạch phát triển nguồn nhân lực;

- Tổ chức huấn luyện, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ;

- Xây dựng văn hóa làm việc đội nhóm tích cực.

5. Thực hiện các công việc khác do cấp trên, công ty giao.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

• Bằng cấp: Đại học - Chuyên ngành: QTKD, MKT…

• Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Tiếng Anh

• Các học vấn khác cần cho ngành nghề

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

• Số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (phạm vị, quy mô, ngành nghề…): tối thiểu 02 năm

• Số năm kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: 03 năm

CÁC KỸ NĂNG

• Kỹ năng công việc: Thông thạo word, Excel, Powerpoint,…

• Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt, kỹ năng giải quyết vấn đề, tổ chức công việc hiệu quả, Kỹ năng quản lý đội nhóm….

CÁC YÊU CẦU KHÁC

• Trung thực, cẩn thận, hiệu quả cao trong công việc.

• Chấp nhận đi công tác và linh động về thời gian làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Senior Campaign Marketing Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành Kinh Doanh (Senior Business Operation)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên Viên Cao Cấp - Dựng Sản Phẩm 3D (3D Product Senior Designer)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Head of Sales Capability

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Head of Retail Planning & Policy

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên Viên - Kiểm Tra Chất Lượng Đồng Hồ (QC)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/07/2024

Talent Acquisition Intern

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/07/2024

Assistant Trade Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/07/2024

Innovation Program Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

Chuyên viên - Dữ liệu kho

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.