Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1) Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các mô hình học máy trong việc giải quyết các vấn đề đòi hỏi lượng dữ liệu lớn và mô hình phức tạp:
- Nghiên cứu, phân tích sự tương quan của các hoạt động.
- Thử nghiệm, đánh giá, đề xuất các mô hình phân tích phù hợp.
- Áp dụng các mô hình, thuật toán vào giải các bài toán phức tạp của doanh nghiệp.
- Xây dựng và phát triển các sản phẩm và ứng dụng vào thực tế.


2) Nâng cao tính tự động hóa và tối ưu hóa trong các hoạt động thu thập và khai thác dữ liệu:
- Xây dựng các phương án tự động hóa việc thu thập thông tin.
- Xây dựng các phương án tự động hóa việc phát hiện cơ hội, rủi ro.
- Xây dựng các phương án tự động hóa việc cảnh báo, nhắc nhở.
- Xây dựng các phương án tối ưu hóa hoạt động kinh doanh vận hành.


3) Phối hợp với các đội ngũ phân tích trong việc khai phá dữ liệu:
- Phối hợp trong việc khai phá và định nghĩa dữ liệu.
- Phối hợp trong việc tìm kiếm insights dữ liệu.

Job Requirement

- Trình độ: Cử nhân Đại học trở lên (Data Science, Information System hoặc các lĩnh vực liên quan).
- Trên 4 năm kinh nghiệm tương đương.
- Có kỹ năng trong các ngôn ngữ lập trình và học máy, đặc biệt là python.
- Có kinh nghiệm làm việc với các framework học máy.
- Có minh chứng trong việc xây dựng các mô hình, và áp dụng thành công trong các doanh nghiệp.
- Tư duy hệ thống, logic, linh hoạt, thích tìm tòi và thử nghiệm, think outside the box.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên - Phát triển ứng dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Dự Án (PMO)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.