Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- thực hiện các công việc sửa chữa, bảo hành tất cả sản phẩm vàng/bạc do tổ trưởng phân công

- thực hiện sản xuất theo đúng quy trình, quy định hiện hành

- bảo quản tài sản được cấp trong ngày để thực hiện sản xuất

- Sử dụng tiết kiệm phụ liệu và bảo các các máy móc thiết bị được trang bị để thực hiện sản xuất

- thực hiện các nội dung công việc liên quan đến nội quy lao động, vệ sinh 5S, an toàn.

Job Requirement

- Bằng cấp tốt nghiệp THCS

- Chuyên ngành: Thợ có tay nghề trong ngành kim hoàn

- các học vấn khác cần cho ngành nghề: Kiến thức căn bản về ngành nghề nữ trang

- Trình độ ngoại ngũ ( nếu cần): không

- số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương: 1 năm

- số năm kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: không

- Kỹ năng mềm: lắng nghe, thấu hiểu

- trung thực, hòa đồng

- có tinh thần trách nhiệm cao

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Kế Hoạch - Khối Cung Ứng (Hội Sở PNJ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/07/2022

Quản Lý Kế Hoạch (Planning Manager)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/07/2022

Quản Lý - Quản Lý Đơn Hàng (Khối Cung Ứng - Hội Sở PNJ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/07/2022

QUẢN LÝ CAO CẤP MARKETING HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/07/2022

[NBV] TRƯỞNG PHÒNG MARKETING - CÔNG TY ĐỐI TÁC

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 02/07/2022

Chuyên Gia Quản Trị Sản Phẩm Công Nghệ (Product Owner)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Đối Tác Dữ Liệu (Data Business Partner)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH [HỘI SỞ PNJ]

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Tài Chính - Khối Tài Chính Vận Hành (Hội Sở PNJ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ERP – PHÂN HỆ MM (KHỐI CNTT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.