Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

* TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO
- Theo dõi định biên nhân sự, đề xuất nhân sự cho hệ thống ĐÔNG NAM BỘ và văn phòng,
- Cung ứng nguồn lực đảm bảo đúng chất lượng và số lượng.
- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng PNJ
- Lập kế hoạch tuyển dụng từng tháng, truyền thông và tạo mô tả công việc trên các kênh tuyển dụng được cấp phép
- Tổ chức phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn ứng viên.
- Tổ chức / hỗ trợ tổ chức các sự kiện cần thiết nhằm thu hút nhân sự chất lượng cao
- Theo dõi ứng viên trong thời gian thử việc.
- Tổ chức đánh giá chuyên môn sau thời gian thử việc, thực hiện thủ tục trong và sau thử việc.
- Thực hiện lập thư mời nhận việc, Quyết định tuyển dụng, HĐLĐ, HĐLĐ tái ký,...
- Thực hiện phỏng vấn tái ký HĐLĐ, phỏng vấn thôi việc
- Hướng dẫn chính sách/quy trình nhân sự đến hệ thống Cửa hàng.
- Đề xuất và tham gia chuẩn hóa các chương trình đào tạo, tham gia đào tạo hội nhập.
- Tham gia điều phối và hỗ trợ các lớp đào tạo được tổ chức tại hệ thống

Job Requirement

* YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học, độ tuổi: 25 - 35t
- Có kinh nghiệm Nhân sự từ 2-3 năm, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tuyển dụng sale lẻ, hiểu về hệ thống sale lẻ
- Nắm rõ về Luật Lao động,

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Nhân sự [HRBP]

Location: Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.