Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup

Job Description

1. Triển khai các hoạt động cải tiến

 • Nhận diện đánh giá các vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành & đề xuất cải tiến.
 • Thường xuyên làm việc với các đơn vị để nắm bắt các hoạt động vận hành đồng thời, tìm kiếm các cơ hội để thực hiện hoạt động cải tiến

2. Chuẩn hoá các quy trình hoạt động 

 • Phát triển các công cụ và phương pháp thích hợp để duy trì các cải tiến trong toàn tổ chức.
 • Xây dựng kế hoạch soát xét tài liệu định kì hàng năm/ quý toàn hệ thống và theo chỉ đạo Ban lãnh đạo
 • Soạn thảo và cập nhật các tài liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống và các yêu cầu của luật định
 • Tích hợp các thao tác trên các phần mềm tin học vào hệ thống tài liệu.
 • Hỗ trợ các đơn vị soạn thảo, soát xét tài liệu
 • Truyền thông và hướng dẫn sử dụng tài liệu cho các đơn vị, cá nhân trong Công ty
 • Kiểm soát việc ban hành và áp dụng tài liệu trên mạng nội bộ và của hệ thống
 • Nhận dạng các rủi ro liên quan đến việc triển khai áp dụng tài liệu
 • Xem xét về tính nhất quán, phù hợp với các yêu cầu cần tuân thủ của hệ thống, tính khả thi, của tất cả các văn bản tài liệu công ty thuộc trách nhiệm được phân công trước khi chuyển Trưởng bộ phận soát xét.
 • Lưu trữ tài liệu - hồ sơ theo trách nhiệm phân công.

3. Đo lường và đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả các quá trình

 • Giám sát tính tuân thủ hoạt động của các đơn vị thông qua các hoạt động đánh giá, kiểm tra, soát xét, … để đảm bảo tính hiệu lực của các tài liệu của công ty.
 • Phối hợp với các Trưởng đơn vị trong việc định hướng các chỉ tiêu đo lường trọng yếu các hoạt của đơn vị.
 • Hỗ trợ, theo dõi sự tuân thủ các quá trình tại các đơn vị.
 • Hỗ trợ đơn vị đề xuất và thực hiện các khuyến nghị cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động

4. Các công việc có liên quan

 • Tham gia các dự án theo chỉ đạo của Quản lý.
 • Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức đào tạo kiến thức, các cuộc họp, hội thảo, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, giải quyết khó khăn, vướng mắt cho các đơn vị.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Đại học
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Anh văn
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: hiểu biết về công cụ Lean/ 6Signma và các công cụ khác liên quan đến cải tiến liên tục.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: 1-2 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý quy trình, hiệu suất vận hành và cải tiến liên tục

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, Word văn phòng, PowerPoint, Viso,…
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng truyền đạt hoặc đào tạo
 • Kỹ năng quản lý dự án.

CÁC YÊU CẦU KHÁC:

 • Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học.
 • Nhiệt tình, nhạy bén, linh động để giải quyết các công việc được giao
 • Chính trực
 • Có tinh thần trách nhiệm cao và bảo mật tốt.
 • Khéo ứng xử, khiêm tốn.
 • Có tinh thần đồng đội.

Bằng việc gửi hồ sơ ứng tuyển đến PNJ, tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Thông báo Chính sách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của PNJ.

Link Thông báo: bit.ly/nghidinh13 

Thông tin liên hệ: Ms.Hoài Anh: anh.nth13@pnj.com.vn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp - Kế Hoạch Chính Sách Bán Lẻ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/03/2024

[PNJ QUẬN 9] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 29/02/2024

[PNJ QUẬN 2] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 29/02/2024

[PNJ THỦ ĐỨC] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 29/02/2024

[HCM - CỦ CHI] TƯ VẤN VIÊN

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 7 Tr VND Expired Date: 02/05/2024

Quản Lý Cao Cấp - Tiếp Thị Bán Lẻ (Hồ Chí Minh)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/02/2024

[HCM] NHÂN VIÊN AN NINH - QUẬN 8, BÌNH CHÁNH

Location: Ho Chi Minh Salary: 6,5 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 21/03/2024

[HCM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CỬA HÀNG (QUẬN 1, QUẬN 8, GÒ VẤP)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 11 Tr VND Expired Date: 28/03/2024

Quản Lý Nhóm - Kế Hoạch Chính Sách Bán Lẻ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/02/2024

[HCM] CỬA HÀNG TRƯỞNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 28/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.