Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

1) Xây dựng và quản trị mô hình dữ liệu

 • Trích xuất dữ liệu từ kho dữ liệu phù hợp với nhu cầu phân tích
 • Xây dựng mô hình dữ liệu và tạo liên kết có ý nghĩa cho việc phân tích
 • Xây dựng các chỉ số, các thiết lập, phân nhóm cho dữ liệu

2) Xây dựng những luồng dữ liệu chính cho business

 • Thiết kế các luồng logic của hệ thống báo cáo để giải quyết các nhu cầu của business
 • Tư vấn, cập nhật các thay đổi phát sinh từ business để hệ thống báo cáo hoạt động hiệu quả
 • Xây dựng hệ thống tài liệu cho việc sử dụng của các người dùng

3) Hỗ trợ người dùng

 • Hỗ trợ truyền thông và hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dữ liệu
 • Làm việc với người dùng để đảm bảo các báo cáo được sử dụng hiệu quả, xây dựng các điều chỉnh và cập nhật cần thiết

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Kinh tế / Toán thống kê hoặc ngành khác liên quan
 • Có kinh nghiệm trước đây trong việc thiết kế mô hình dữ liệu
 • Kiến thức & kỹ năng chuyên môn: Phân tích kĩ thuật, phần mềm ứng dụng, quản lý dự án, SQL, BI Tools (Power BI, SAP BI, Oracle BI), NoSQL, DAX phân tích và định nghĩa, hệ thống chỉ số và KPIs, Cloud
 • Trung thực, cẩn trọng, chính xác, yêu thích làm việc với dữ liệu, tư duy hệ thống hóa

Thông tin liên hệ: Ms.Hoài Anh - anh.nth13@pnj.com.vn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Senior Data Engineer

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/12/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Cung Ứng (STYLE by PNJ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Dự Báo (Demand Planner)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nhu Cầu (Demand Analyst)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Tăng Trưởng Số (Digital Growth)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Data Science Expert

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/12/2023

Chuyên viên Phân Tích Giá

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.