Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

  • Điều phối nhu cầu đặt hàng & năng lực của NCC : Phối hợp với đơn vị đặt hàng và NCC nhằm cân đối chốt năng lực đáp ứng đơn đơn hàng tháng.
     Phối hợp với đơn vị đặt hàng lập kế hoạch nhu cầu đặt hàng với NCC trong ngắn hạn ( quí) & dài hạn ( năm).
  • Tiếp nhận, xử lý, tổng hợp toàn bộ đơn hàng của hệ thống kinh doanh lẻ, đặt hàng NCC sản xuất: Xem xét, xử lý đơn hàng của hệ thống kinh doanh lẻ: kiểm tra mã hàng đặt, ni, soát xét lượng hàng đặt của các đơn vị phù hợp với năng lực NCC. Riêng đơn khách soát xét tồn kho Cung Ứng ( nếu có) trước khi đặt sản xuất mới. Tổng hợp, gom đơn đặt hàng cho NCC sản xuất theo đúng qui định cho từng chủng loại hàng hóa của từng loại đơn. Phối hợp với các BP có liên quan nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguyên vật liệu ( đá ) để sản xuất đơn hàng. Phản hồi thông tin ngay cho đơn vị đặt hàng khi đơn hàng có sự thay đổi hoặc trục trặc.
  • Theo dõi việc thực hiện và đối chiếu tiến độ ra hàng với: Theo dõi, đôn đốc tiến độ ra hàng của NCC theo thời gian hẹn đơn. Kịp thời thống báo cho đơn vị đặt hàng về tình hình đơn hàng cũng như cập nhật trên chương trình đơn hàng nếu xảy ra việc dời đơn. Thống kê và phản hồi thông tin NCC về tình hình hàng hóa cũng như báo cáo Trưởng bộ phận Mua Hàng các trường hợp hàng hóa trễ hạn giao hàng. Đối chiếu số liệu đặt hàng – giao hàng giữa phòng VHCU và NCC hàng tuần/ tháng.
  • Thực hiện tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến đơn: Tiếp nhận, xử lý và phản hồi các thông tin có liên quan đến đơn hàng từ các đơn vị đặt hàng & NCC. Phối hợp với các bộ phận có liên quan nhằm thúc đẩy & đảm bảo tiến độ hoàn thành đơn đúng hẹn.
  • Lập báo cáo: Thực hiện lập và gửi báo cáo hoạt động, báo cáo số liệu & các báo cáo Chuyên môn định kỳ hoặc đột xuất theo phân công nhiệm vụ.

Job Requirement

• Bằng cấp: Đại Học            - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Chuỗi Cung Ứng
• Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Có khả năng giao tiếp
• Các học vấn khác cần cho ngành nghề

• Số năm kinh nghiệm liên quan: Từ 3 năm trở lên  
• Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Có kinh nghiệm quản lý/ theo dõi đơn hàng sản phẩm nữ trang.
• Có kinh nghiệm quản lý logistic

• Kỹ năng công việc: 
- Sử dụng thành thạo Word , Excel
- Nắm vững các kiến thức về vàng/bạc/nữ trang/đá.
- Khả năng phân tích đánh giá,
- Kỹ năng Thương lượng, đàm phán
- Kỹ năng lập và theo dõi kế hoạch 
• Kỹ năng mềm: 
- Giao tiếp tốt.
- Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc.

Các yêu cầu khác: Tính thận trọng và trung thực

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Thợ Nữ Trang (Thợ Kim Hoàn)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Công nhân kỹ thuật (Kim hoàn)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên cao cấp Kế hoạch (Senior Supply Planner)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Chuyên viên cao cấp Kế hoạch và chính sách

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên cao cấp – Tối ưu hóa vận hành (Operational Excellence)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.