Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.Tư vấn pháp lý và giám sát việc tuân thủ

 •  Tư vấn áp dụng các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty liên quan tới các hoạt động vận hành của PNJ và Công ty thành viên, đưa ra các giải pháp pháp lý giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.
 • Giám sát các hoạt động của các bộ phận trong Công ty đảm bảo các hoạt động này tuân thủ đúng và đủ các Quy định, Quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

2.Soát xét các HĐ thuê MB và các HĐ khác của công ty

 • Xem xét các HĐ thuê MB và HĐ khác của Công ty đảm bảo đúng PL và đúng Quy trình của công ty
 • Đào tạo và nâng cao nhận thức pháp luật cho cho hệ thống, Xây dựng các bài viết, chuyên đề pháp luật có liên quan.

3.Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức NN, Tổ chức XH... làm giàu tài nguyên cho công ty

 • Lên kế hoạch, danh sách cần tiếp cận
 • Lập kế hoạch đối ngoại, giao tiếp
 • Tham gia họp, đi công tác.
 • Đối ngoại khi có yêu cầu

Job Requirement

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp:    Đại học                                                   - Chuyên ngành:  Luật
 • Trình độ ngoại ngữ (Tiếng anh): Lợi thế
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Kiến thức kinh tế – chính trị xã hội

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 5 năm
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: pháp chế doanh nghiệp trong ngành bán lẻ, FMCG là lợi thế

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: tin học văn phòng
 • Kỹ năng mềm:

-Hòa đồng tập thể, Giao tiếp tốt

-Thái độ tích cực, tư duy phát triển

-Chấp hành tốt chỉ đạo của cấp trên và có phản biện thẳng thắn kịp thời.

-Đa năng, chịu được áp lực cao và biết sắp xếp ưu tiên việc cần làm.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Trung thực, cẩn thận và linh hoạt nhanh nhẹn

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Đảng Đoàn Thể

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.