Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Mục Tiêu:

Phân tích tình hình kinh doanh và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống cửa hàng để đề xuất kế hoạch kinh doanh và chính sách phù hợp với vùng, nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu công ty đưa ra.

Mô tả công việc:

1. Đề xuất Kế hoạch kinh doanh:

 • Xây dựng và đề xuất chỉ tiêu tài chính cho toàn quốc và chi nhánh.
 • Kết hợp với các đơn vị xây dựng KH kinh doanh (Khối TCVH, Khối CL, Khối NNL, Phòng Tiếp Thị Thương Mại) để chốt chỉ tiêu tài chính cho toàn quốc và các chi nhánh.
 • Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của hệ thống, phân tích và đưa ra các cảnh báo về phân bổ KH đến từng cửa hàng và từng tháng cho từng chi nhánh để có giải pháp phù hợp.
 • Theo dõi và thực hiện đánh giá phân tích chỉ tiêu tài chính của: Toàn quốc/ Từng chi nhánh/ Từng cửa hàng để có đề xuất cảnh báo cho hệ thống kinh doanh.
 • Theo dõi và thực hiện đánh giá phân tích chỉ tiêu tài chính của từng kênh phân phối và thị trường tier để có phân tích đầu tư tập trung vào kênh và thị trường phù hợp cho chi nhánh.
 • Đi thực tế thị trường tại các chi  nhánh và cửa hàng để nắm bắt và phân tích tình hình kinh doanh tại các đơn vị, để đưa ra giải pháp kịp thời.

2.  Đề xuất Chính sách:

 • Xây dựng và đề xuất chính sách kinh doanh cho toàn quốc và chi nhánh.
 • Kết hợp với các đơn vị xây dựng chính sách kinh doanh (Khối TCVH, Khối NNL) để chốt chính sách cho toàn quốc và các chi nhánh (đến cửa hàng).
 • Đánh giá việc thực hiện chính sách kinh doanh của hệ thống, phân tích và đưa ra các cảnh báo về phân bổ ngân sách thưởng từng chi nhánh để có giải pháp phù hợp.
 • Theo dõi ngân sách thưởng của đơn vị kinh doanh để đánh giá kế hoạch và có thể điều chỉnh ngân sách cho phù hợp tình hình kinh doanh của các đơn vị.

3. Thực hiện báo cáo

 • Báo cáo kết quả kinh doanh theo định kỳ hàng ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm của hệ thống kinh doanh cho Quản lý cao cấp và các chức danh liên quan.
 • Thực hiện các báo cáo đột xuất theo chương trình/ yêu cầu của Quản lý cao cấp.
 • Theo dõi, đo lường và tổng hợp KPis của khối khách hàng và bán lẻ.

4. Tổng hợp, phân tích và để xuất

 • Thu thập thông tin, các dữ liệu về tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh để báo cáo và phân tích hoạt động kinh doanh.
 • Thu thập và phân tích các dữ liệu về khách hàng để có những kế hoạch push sales hiệu quả cho đơn vị kinh doanh.

5. Công việc khác: Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao,

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp:   Đại học Chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh hoặc ngành nghề tương đương 
 • Trình độ ngoại ngữ: Anh Văn giao tiếp 
 • Các kiến thức khác cần cho ngành nghề: 
 • Kiến thức sản phẩm ngành Vàng, chu kỳ sống của sản phẩm
 • Xu hướng thị trường, thị hiếu khách hàng, phân khúc thị trường ngành vàng
 • Công thức tính tỷ lệ xoay vòng vốn
 • Các nguyên tắc quản lý rủi ro hàng hóa, các qui định quản lý công ty
 • Có kinh nghiệm từ 03  - 05 năm vị trí tương đương. 
 • Kỹ năng công việc: Thành thạo vi tính văn phòng (MS outlook, Excel, Word, Power Point), nắm rõ các yêu cầu vận hành của hệ thống quản lý thông tin trên hệ thống dữ liệu của công ty. 
 • Kỹ năng mềm:
 • Tạo ảnh hưởng (làm cho ngươi khác đồng ý thay đổi về quan điểm và thói quen)
 • Quản lý bán hàng.
  • Dự báo và phân tích thị trường (khách hàng, đối thủ, kinh tế,..)
  • Lập kế hoạch kinh doanh
  • Tổ chức triển khai công việc
  •  Kiểm soát công việc 
 • Sức khỏe tốt
 • Chấp nhận đi công tác tỉnh 
 • Am hiểu yếu tố đặc thù của khu vực.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[NBV] TRƯỞNG PHÒNG MARKETING - CÔNG TY ĐỐI TÁC PNJ

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

[NBV] NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING (CÔNG TY ĐỐI TÁC PNJ MẢNG TÀI CHÍNH)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

[PNJ QUẬN 1, 3, 4, 7, 8 ] GIAO DỊCH VIÊN (Chuỗi Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 22/12/2022

[CAF-HCM] TƯ VẤN VIÊN NHÃN TRANG SỨC CAO CẤP CAO FINE JEWELLERY

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 20/12/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nhu Cầu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH [DEVELOPER]

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Dữ Liệu Và Vận Hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

[PNJ WATCH - TP. HCM] GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC (ASM)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 09/12/2022

NHÂN VIÊN AN NINH - PNJ NGUYỄN SƠN (QUẬN TÂN PHÚ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/11/2022

Nhân viên Điều Phối Hợp Kênh - (Omni Channel) HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.