Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.Phụ trách công tác đào tạo khối Văn Phòng

1.1. Đứng lớp các hoạt động đào tạo, huấn luyện (ngoài đào tạo sales) tại chi nhánh bao gồm đào tạo hội nhập, đào tạo kỹ năng mềm.

1.2. Lập kế hoạch và điều phối các hoạt động đào tạo và xây dựng tài liệu, giáo trình, chính sách, quy định, quy trình đào tạo.

 • Xây dựng kế hoạch đào tạo theo năm và phát sinh của Chi nhánh
 • Lập kế hoạch đào tạo theo chức danh nội bộ & tuyển mới của Văn Phòng
 • Triển khai, truyền thông và báo cáo các hoạt động liên quan đến hệ thống E-Learning tại Chi nhánh.
 • Kết hợp với phòng Đào Tạo của Hội sở để triển khai và điều phối các chương trình đào tạo của CBNV khối VP tại chi nhánh
 • Theo dõi và đề xuất các phụ cấp dành cho Giảng viên nội bộ tại Chi nhánh

2.Thực hiện các hoạt động tuyển dụng 

2.1 Tiếp nhận đề xuất, tìm kiếm nguồn ứng viên và tổ chức các hoạt động tuyển dụng theo quy trình.

2.2 Phát triển thương hiệu tuyển dụng

 • Quản lý fanpage và email tuyển dụng của Chi nhánh
 • Truyền thông các chương trình, chính sách tuyển dụng, các hoạt động nổi bật của PNJ trên Fanpage và kênh nội bộ

2.3 Tiếp nhận và quản lý hồ sơ ứng viên theo đúng quy định của công ty

3.Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Job Requirement

- Tuổi từ : 25 – 30 tuổi

- Ưu tiên Nam

- Có thể đi công tác

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Quản Trị Nguồn Nhân lực, Luật, QTKD.

- Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở công tác tuyển dụng và đào tạo

- Khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn

- Kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc tốt.

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HÀ NỘI] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ (HRBP & OD)

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.