Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Đảm bảo truyền thông tất cả các chương trình của nhãn hàng đến các đối tác nội bộ và bên ngoài để phối hợp thực hiện/triển khai các chương trình đến hệ thống cửa hàng/nhân sự liên quan.
- Là đầu mối truyền tải và tiếp nhận và phản hồi thông tin từ tất cả các bộ phận/chi nhánh/cửa hàng về các vấn đề liên quan đến các hoạt động MKT của nhãn hàng để đảm bảo thông tin về các chương trình nhãn hàng được thông suốt và rõ ràng.
-Theo dõi tình hình thực hiện KPI nhãn hàng bao gồm doanh thu và khách hàng, trong đó doanh thu là KPI chính, phối hợp thực hiện các kế hoạch phù hợp với bộ phận liên quan nhằm đảm báo nhãn hàng đạt doanh thu đề ra.
-Phối hợp với các đối tác nội bộ để xây dựng chương trình truyền thông cho các chương trình promotion hàng tháng của nhãn hàng.
- Phối hợp với các đối tác nội bộ để xây dựng chương trình khai trương cho cửa hàng
-Phối hợp với đối tác nội bộ và bên ngoài để xây dựng chương trình truyền thông bộ sưu tập mới.

- Xây dựng kế hoạch tháng/quý/năm cho phần ngân sách truyền thông khai trương, truyền thông BST mới, truyền thông chương trình promotion hàng tháng

Job Requirement

-Bằng cấp:   Đại học, Cao Đẳng
-Chuyên ngành: QTKD , Marketing 

-Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

- Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: chạy thành thạo các công cụ Google Ad, Facebook Marketing. Hiểu biết về SEO, có kinh nghiệm chạy các hội chợ, hội nghị, giới thiệu sản phẩm…
- Kỹ năng công việc: thành thạo các công cụ Digital Marketing, Trade Marketing.
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp (nội bộ, bên ngoài), phân tích, vi tính văn phòng,...

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp - Vận hành kinh doanh thương hiệu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Head of Brand

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/10/2023

Creative Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/10/2023

[PNJ CỦ CHI] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 04/10/2023

Chuyên viên - Tiếp thị hợp kênh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2023

Chuyên viên điều phối thương mại điện tử

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2023

Chuyên viên Sáng tạo nội dung truyền thông (HĐ 6 tháng)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/10/2023

Chuyên viên cao cấp Kế hoạch và chính sách

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Senior Assistant Brand Manager (STYLE by PNJ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 1,200 - 1,400 USD Expired Date: 11/10/2023

CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO NỘI DUNG (COPYWRITER)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.