Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

Thiết lập trình cấp trên xem xét, triển khai, hướng dẫn và kiểm tra các quy trình kỹ thuật sản xuất, khai thác tối ưu máy móc – thiết bị để gia tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. 

1. Tổ chức triển khai hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các quy trình, quy định kỹ thuật sản xuất tại Phòng Chế tác và Bảo hành 

 • Kiểm tra kỹ thuật các mã thiết kế mới trước khi đưa vào sản xuất. 
   

 • Triển khai, chuyển giao kỹ thuật, chất lượng sản xuất mẫu mã mới (hàng bảo hành, hàng khách, hàng đặc biệt…), mã mới của khách đến các tổ sản xuất. 

 • Thường xuyên gắn kết với các công đoạn sản xuất để kiểm tra sự tuân thủ các quy định, quy trình và hỗ trợ sản xuất khi có sự cố kỹ thuật. 

 • Tham mưu cho Quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu và công cụ, vật liệu phụ. 

 • Phối hợp với KCS thực hiện các công việc xem xét,kiểm tra chất lượng các sản phẩm đầu vào/ ra tại Phòng Chế tác và Bảo Hành khi cần thiết. 

2. Đề nghị quy trình, quy định kỹ thuật và thiết bị sản xuất và cải tiến kỹ thuật trong sản xuất 

 • Tìm kiếm các công cụ, thiết bị nhằm gia tăng công nghiệp hóa, cải tiến điều kiện lao động để nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả trong sản xuất. 

 • Đề nghị các quy trình, quy định kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của đơn hàng.     

 • Tham gia xử lý các đơn hàng khi có sự cố và đề xuất các biện pháp khắc phục. 

 • Tham gia xác định các lổi kỹ thuật cùa sản phầm tại PNJG

3. Đào tạo

 • Hướng dẫn và đào tạo lại cho bộ phận (Phòng Chế tác và Bảo hành) 

 • Thường xuyên cập những cải tiến từ bên ngoài và đề xuất áp dụng cho bộ phận 

4. Ý thức chấp hành nội quy, quy định của Công ty.  

 • Tuân thủ chấp hành nội quy, quy định Công ty. 

 • Tuân thủ chính sách 5S của Công ty và dự án 5S của Phòng Chế tác và Bảo hành 

5. Thực hiện các công việc khác do cấp trên, Công ty giao. 

Job Requirement

 • Bằng cấp và chuyên ngành:  Trung cấp nghề /THPT, có chứng nhận nghệ nhân chế tác nữ trang hoặc tay nghề tương tương nghệ nhân 
 • Số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (phạm vị, quy mô, ngành nghề…): Tối thiểu 2 năm về kỹ thuật nữ trang. 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[HCM] TƯ VẤN VIÊN (Q.4, Q.7, NHÀ BÈ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 19/06/2024

Thợ nữ trang (Trung tâm bảo hành)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Công nhân kỹ thuật (Kim hoàn)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Công nhân

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

NHÂN VIÊN AN NINH

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/05/2024

[HCM] THỢ NỮ TRANG (THỢ KIM HOÀN)

Location: Ho Chi Minh Salary: 7 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] TƯ VẤN VIÊN - Toàn khu vực TP.HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 7 Tr VND Expired Date: 17/07/2024

Tổ trưởng bảo hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

[HCM - CỦ CHI] TƯ VẤN VIÊN

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 7 Tr VND Expired Date: 02/05/2024

Chuyên Viên Cao Cấp – Merchandiser

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.