Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhập kho. (Trọng số: 60%)

 • Hỗ trợ kho soạn hàng/ giao hàng trong trường hợp lượng hàng xuất nhập của kho lớn hoặc số lượng hàng cần QC thấp
 • Lên kế hoạch nhận hàng từ Kho, kiểm tra chất lượng, quấn mặt, dán tem.
 • Nhận hàng từ Kho và giao hàng lại cho Kho sau khi đã hoàn thành xong công đoạn QC và ghi nhận báo cáo chất lượng cho những người liên quan cũng như trình duyệt trên hệ thống BPM
 • Trực tiếp qua nhà cung cấp thực hiện QC cũng như mang hàng lại về Kho khi cần nếu  cấp trên yêu cầu.2.  Quản lý hàng hóa (trọng số:  20%)

 • Theo dõi, lưu trữ hàng hóa, chứng từ đã giao nhận với thủ kho để tiến hành QC
 • Tiếp nhận các phản hồi, khiếu nại về chất lượng sản phẩm và báo cáo cho cấp trên để xử lý và tham gia xử lý khi được phân công.
 • Kiểm tra và xác nhận chất lượng sản phẩm phản hồi.
 • Bảo quản trang thiết bị, tài sản trong phạm vi phụ trách. Chủ động làm đề xuất yêu cầu cung cấp công cụ dụng cụ, vật  tư để phụcvụ cho việc thao tác vận hành hàng ngày.


3. Cập nhật chứng từ, báo cáo, đối chiếu  lưu trữ chứng từ. (trọng số: 10%)

 • Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất cho cấp trên :

     + Báo cáo tình trạng chất lượng và sản lượng hàng ngày.

     + Báo cáo trong phạm vi công việc phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu… khi được cấp trên yêu cầu


4. Thực hiện công việc do cấp trên giao. (trọng số: 10%)

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp : Cao Đẳng/ Đại Học                                    - Chuyên ngành: Điện tử/ CNTT/ QC
 • Trình độ ngoại ngữ( nếu cần ):
 • Các học vấn khác cần cho ngành: Hiểu về Ngành hàng điện tử, phụ kiện.


CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 03 năm
 • Các kinh nghiệm  làm việc có liên quan đến công việc hiện tại.


CÁC KỸ NĂNG

 •  Kỹ năng công việc:

     + Thành thạo nghiệp vụ kiểm định chất lượng

     + Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán.

     + Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng (Máy photo, fax, điện thoại…)


 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhómSimilar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CAF - Chuyên viên cao cấp Kế Hoạch Chính Sách Bán Lẻ (Senior Retail Policy Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2024

Chuyên Viên Cao Cấp - Thiết Kế Sản Phẩm 2D (2D Product Senior Designer)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/08/2024

Senior Motion Editor

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/08/2024

Nhân viên Kiểm tra chất lượng sản phẩm (kim hoàn)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 04/08/2024

[PNJ THỦ ĐỨC] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 21/07/2024

[PNJ QUẬN 9] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 21/07/2024

Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành Kinh Doanh (Senior Business Operation)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

[CAF] CỬA HÀNG TRƯỞNG - CAO HAI BÀ TRƯNG HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/07/2024

Innovation Program Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

[HCM - CỦ CHI] TƯ VẤN VIÊN

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 7 Tr VND Expired Date: 18/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.