Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Mục đích vị trí công việc

Đối soát công nợ phải thu/phải trả của các cổng thanh toán, nhà cung cấp bên ngoài và hệ thống cửa hàng trực thuộc PNJ Hỗ trợ việc thúc đẩy công tác vận hành sau bán hàng tại phòng Kinh doanh hợp kênh.

1. Đối soát công nợ phát sinh

 • Đối soát đơn hàng từ hệ thống backend với các cổng thanh toán trực tuyến, đối tác vận chuyển, Sàn TMĐT
 • Đối soát hóa đơn từ hệ thống backend với hệ thống SAP theo từng payer.
 • Đối soát tiền về số phụ ngân hàng đối với các khoản thu từ cổng thanh toán trực tuyến, đối tác vận chuyển, Sàn TMĐT
 • Đối soát công nợ phát sinh với hệ thống cửa hàng.
 • Xuất hóa đơn bán hàng đối với sloc 2010
 • Kết chuyển công nợ cuối kỳ hệ thống SAP
 • Xác nhận công nợ cuối tháng với đối tác bên ngoài
 • Tương tác và theo sát công nợ phát sinh thu hồi đúng hạn và đề xuất hỗ trợ để đạt được mục tiêu chung của phòng kinh doanh hợp kênh

2. Hỗ trợ thúc đẩy cộng tác sau bán hàng 

 • Tổng hợp & rà soát hoạt động bán hàng đa kênh tại hệ thống cửa hàng & Chi nhánh và báo cáo cho Quản lý kinh doanh để nắm tình hình.
 • Triển khai các đề xuất, giữa Phòng và phòng kế toán tài chính để kiểm soát công nợ chặc chẽ/ đúng hạn

3. Hỗ trợ Quản lý kinh doanh trong các công việc khác được giao 

Phát sinh case by case trong quá trình kinh doanh tại phòng kinh doanh hợp kênh

4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý tại thời điểm

Job Requirement

 • Bằng cấp:  Đại học/Cao đẳng Chuyên ngành kế toán – kiểm toán
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Chịu khó và am hiểu các luật về thuế, quản lý chứng từ
 • Số năm kinh nghiệm liên quan: > 2 năm
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: > 2 năm
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:  ưu tiên trong ngành thương mại điện tử và bán lẻ đa kênh.
 • Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel,Ms Word, Powepoint,…
 • Kỹ năng truyền đạt bằng văn bản và framework, thương lượng và thuyết phục
 • Khả năng thu thập, theo dõi và phân tích dữ liệu
 • Khả năng xây dựng mối quan hệ và cộng tác với các đối tác bên trong, ngoài

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Cao Cấp - Kế Toán Quản Trị

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên - Dữ liệu kho

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2024

Chuyên viên cao cấp - Thanh kiểm tra Tài chính Kế toán

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/06/2024

[HCM] NHÂN VIÊN THỦ QUỸ

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 25/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Kế toán Ngân Quỹ (Ngân hàng & Tiền mặt)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Kế toán thuế

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN VẬT TƯ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN THUẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN NGÂN QUỸ (NGÂN HÀNG & TIỀN MẶT)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN THANH TOÁN

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.