Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Kiểm tra, thực hiện thủ tục nhập xuất vật tư, hàng hóa nhằm đảm bảo tình hình nhập - xuất - tồn và hạch toán hàng tồn kho chính xác, hiệu quả.

1. Kiểm tra hồ sơ, cập nhật nhập xuất vật tư, hàng hóa một cách chính xác và nhanh chóng.

 • Tiếp nhận, soát xét, kiểm tra chứng từ (giấy đề xuất, bảng phân hàng, lệnh điều động, phiếu xuất, phiếu nhập, bảng xử lý hàng trả về, phiếu thông tin sản phẩm…)
 • Lập phiếu nhập xuất, phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ, hóa đơn bán hàng, lệnh điều động.
 • Kiểm tra, soát xét các thông tin, cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán, chứng từ ghi sổ, họach toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2. Kiểm soát và điều phối hàng tồn.

 • Kiểm kê kho, kiểm tra thẻ kho.
 • Kiểm soát, đôn đốc điều phối luân chuyển hàng tồn.
 • Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu hàng xuất nhập tồn trong kho.
 • Phát hiện, cảnh báo hàng tồn đọng, chậm luân chuyển.
 • Đối chiếu tình hình nhập xuất kho (hang đi đường):
  • Với kế toán CH/CN/Cty
  • Với thủ kho
 • Lập biên bản thanh lý, biên bản thừa thiếu chờ xử lý khi phát hiện hàng hóa kém phẩm chất, hư hỏng, mất mát.

3. Lập báo cáo và lưu trữ chứng từ

 • Lập báo cáo:
  • Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa.
  • Báo cáo tình hình sử dụng bao bì niêm phòng, etiket.
  • Định kỳ báo cáo hàng tồn kho, vòng quay, hàng chậm luân chuyển, hàng thanh lý.
  • Báo cáo kiểm kê định kỳ, đột xuất
  • Các báo cáo trong phạm vi công việc phục vụ công tác quyết toán tháng, quý, năm, công tác thanh kiểm tra…
 • Quản lý chứng từ sổ sách:
  • Sắp xếp và lưu trữ tài liệu chứng từ theo đúng qui định.
  • Lập bảng kê lưu trữ theo thủ tục ISO.
  • Khi chuyển giao tài liệu phải thực hiện đúng qui định giao nhận.

4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp:  Đại học  -  Chuyên ngành: Tài chính - Kế toán
 • Các học vấn khác cần cho ngành: Am hiểu luật Thuế, luật Thương mại, …

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiện liên quan: 02 năm;
 • Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm: SQL, Power BI, SAP;
 • Các kinh nghiện làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: kinh nghiệm phân tích, đánh giá hàng tồn kho trong ngành nữ trang.

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Thành thạo vi tính văn phòng (word, excel…)
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, phân tích, giải quyết vấn đề.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Cẩn thận, trung thực

NĂNG LỰC LÕI

 • Chính trực (Cấp độ: 02-03)
 • Không ngừng cải tiến & sáng tạo (Cấp độ: 02)
 • Quản lý hiệu quả công việc (Cấp độ:02)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp - Văn Phòng Ban Điều hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/07/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN NGÂN QUỸ (NGÂN HÀNG & TIỀN MẶT)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 12/09/2024

Chuyên viên quản trị rủi ro tại chi nhánh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/07/2024

Chuyên viên Phát triển Năng lực Bán lẻ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

AI Data Science Expert

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 17/07/2024

QUẢN LÝ BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG (RECRUITMENT MANAGER)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/07/2024

[NBV] Chuyên Viên Phát Triển Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.