Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

1. Thực hiện các công việc của Văn phòng Đảng - Đoàn thể (Tỷ trọng: 20%)

 • Tham mưu cho QLCC xây dựng kế hoạch công tác của Văn phòng và triển khai thực hiện các kế hoạch đó.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất cho VP Đảng - Đoàn thể
 • Tham gia sinh hoạt, hội họp để nắm vững hoạt động.
 • Thường xuyên rèn luyện, học tập nâng cao kỹ năng công tác.

2. Thực hiện các công tác về Đảng (Tỷ trọng: 35%)

 • Nghiên cứu, xây dựng trình Thường trực Đảng ủy Công ty các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo định kỳ, đột xuất về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đảng theo chỉ đạo của quận ủy.
 • Lập hồ sơ xác minh lý lịch của quần chúng xin vào đảng.
 • Lập kế hoạch sinh hoạt chi bộ theo quy định.
 • Lập kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú.
 • Theo dõi và hỗ trợ đảng viên dự bị.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất cho cơ quan Đảng cấp trên

3. Thực hiện các công tác về Đoàn thanh niên (tỷ trọng 35 %)

 • Tham mưu cho Thường trực Đoàn thanh niên Công ty trong công tác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Đoàn được quy định theo Luật Thanh niên và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 • Nghiên cứu, xây dựng và trình Thường trực Đoàn triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn thanh niên Công ty theo chỉ đạo của Đảng ủy và Quận đoàn.
 • Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng giáo dục, hỗ trợ và kết nạp đảng.
 • Tổng hợp, nắm vững tình hình hoạt động của các chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Công ty.
 •  Tiếp nhận, xử lý văn bản, tài liệu đi và đến của Đoàn thanh niên Công ty, thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ theo quy định.
 • Thực hiện chế độ, thông tin, báo cáo theo quy định.
 • Quản lý con dấu, thu chi tài chính của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty và theo quy định.

4. Giữ mối liên hệ với chính quyền địa phương (Tỷ trọng : 10%)

 • Tham mưu cho QLCC ĐĐT xây dựng bản đồ các vị trí chức danh trong chính quyền địa phương cần phát triển mối quan hệ.
 • Hỗ trợ cho QLCC ĐĐT trong công tác xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các lãnh đạo chính quyền đia phương.

5. Thực hiện các công việc do cấp trên giao

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Cử nhân           
 • Chuyên ngành: Hành chính, Chính trị, Xây dựng đảng, Luật, Thanh vận, Công tác xã hội, hoặc các ngành khác có liên quan
 • Trình độ ngoại ngữ : Trình độ tương đương Chứng chỉ B trở lên.
 • Trình độ tin học: Trình độ tương đương Chứng chỉ B trở lên.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Từng có thời gian đảm nhận chức vụ Bí thư đoàn cơ sở từ 3 năm trở lên                     
 • Có kinh nghiệm làm việc văn phòng, công tác đảng và đoàn thể.

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Có khả năng phân tích, tổng hợp, lập chương trình, kế hoạch, thông thạo tin học văn phòng,
 • Kỹ năng mềm: 
 • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, đáp ứng nhanh công việc được giao, tự chịu trách nhiệm.
 • Có khả năng quản lý công việc, xử lý nhanh, chính xác, linh hoạt,
 • Đa năng, tự quản lý thời gian.
 • Giao tiếp tốt.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Tính cách cá nhân:
  • Cẩn thận, nhiệt tình, chủ động trong công việc
  • Chịu được áp lực cao
  • Đam mê & yêu thích công việc
  • Tính cam kết cao
 • Phong cách làm việc:
  • Chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trọng tâm
  • Tư duy phục vụ
 • Có thể nhận và hoàn thành nhiều nhóm công việc thuộc nhiệm vụ của Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Innovation Program Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

[HCM - CỦ CHI] TƯ VẤN VIÊN

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 7 Tr VND Expired Date: 18/07/2024

Senior Data Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/06/2024

Senior Business Analyst (Omni Channel)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Assistant Brand Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/06/2024

Chuyên viên cao cấp Vận hành kinh doanh quốc tế (Senior Retail Operation Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

New Business Development Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/06/2024

Chuyên Viên Cao Cấp - Pháp Chế (Hợp tác/Thương Mại Quốc Tế)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/06/2024

Chuyên viên cao cấp Năng lực bán lẻ (Training Specialist)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/06/2024

Chuyên Viên Cao Cấp – Quản Trị Hành Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.