Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Tham gia, đề xuất xây dựng kế hoạch, triển khai phát triển hệ thống phân phối.

 • Tìm kiếm và phát triển mặt bằng  kinh doanh bán lẻ tại khu vực và các tỉnh Đông Nam Bộ theo kế hoạch phát triển hệ thống của Công ty
 • Thực hiện nghiên cứu, khảo sát vị trí các cửa hàng tương ứng dựa trên các tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn của Công ty, đàm phán thương lượng và ký kết thuê mặt bằng
 • Hỗ trợ tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thuê mặt bằng bên ngoài và bên trong các Trung tâm thương mại, siêu thị.
 • Lên kế hoạch và báo cáo cho các phòng ban liên quan về qui mô kinh doanh, thời gian dự kiến khai trương sau khi hợp đồng thuê mặt bằng đã ký kểt.
 • Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, đề xuất tái ký/ thanh lý hợp đồng với đối tác.
 • Phối hợp với Phòng Phát triển hệ thống của Công ty để thu thập các thông tin liên quan phục vụ cho việc đề xuất hoặc điều chỉnh kế hoạch phát triển phù hợp và kịp thời.
 • Tăng trưởng mức độ nhận biết thương hiệu PNJ tại thị trường khu vực

2. Thực hiện việc chăm sóc hình ảnh cửa hàng .

 • Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá hình ảnh nhận diện cửa hàng, không gian bán hàng, chất lượng phục vụ trong hệ thống cửa hàng theo tuần/tháng.
 • Đề xuất các chương trình chăm sóc cửa hàng theo các tiêu chuẩn của công ty quy định.
 • Báo cáo phân tích, tổng kết đánh giá kết quả kiểm tra.
 • Xây dựng kế hoạch đánh giá chăm sóc hệ thống xuyên suốt trong năm.

3. Chăm sóc hình ảnh hệ thống phân phối  

 • Lập kế hoạch đánh giá hệ thống cửa hàng nữ trang theo định kỳ/đột xuất
 • Theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện khắc phục điểm không phù hợp
 • Phối hợp với các đơn vị/phòng ban/bộ phận để nghiệm thu sau khi khắc phục

Văn phòng chính: tại Biên Hòa - Đồng Nai

Job Requirement

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành QTKD, Kinh tế

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

- Thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ năng đàm phán thương lượng, hoạch định và tổ chức công việc 

- Khả năng giao tiếp tốt; Phân tích & Phán đoán; Làm việc nhóm

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Chăm Sóc & Phát Triển Mặt Bằng - Đông Nam Bộ

Location: Dong Nai, Binh Duong Salary: 14 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 15/08/2022

Chuyên Viên Retail Marketing [Biên Hoà]

Location: Dong Nai Salary: 14 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 17/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.