Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Đối chứng BOQ độc lập

 • Tiếp nhận bản vẽ, đo bóc khối lượng
 • Lập bản BOQ đối chứng với BOQ đã lập từ đơn vị

2. Kiểm soát ngân sách

 • Đóng góp ý kiến trong công tác lập, thẩm định, đánh giá hồ sơ mời thầu hoặc chào giá cạnh tranh
 • Tham mưu giá cả và nhà cung cấp phù hợp
 • Thực hiện thanh toán cho nhà thầu

3. Giám sát tiến độ, khối lượng, chất lượng công trình xây dựng mới, sửa chữa

 • Kiểm soát thi công xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cửa hàng tuân thủ đúng quy trình xây dựng điểm bán và tiêu chuẩn nghiệm thu.
 • Kiểm tra vật tư sử dụng trong công trình về chất lượng, chủng loại đảm bảo rõ về nguồn gốc nhà sản xuất, các chỉ tiêu kĩ thuật.
 • Phát hiện, cảnh bảo kịp thời những sai sót trong thiết kế, biện pháp thi công. Đồng thời lên phương án phù hợp hiệu quả để kịp thời sửa đổi.
 • Đánh giá trung thực, khách quan chất lượng công trình hoàn thành.
 • Nghiệm thu xác nhận các công việc, hạng mục đã thi công đảm bảo đúng thiết kế, chất lượng.
 • Đề xuất thi công sửa chữa các hạng mục không đạt tiêu chuẩn nhằm đảm bảo hoạt động của đơn vị và đáp ứng chuẩn thiết kế và nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu của cửa hàng.

4. Đánh giá thẩm định nhà thầu trước, trong và sau khi thi công

 • Đánh giá độc lập nhà thầu
 • Đánh giá độc lập công trình trong quá trình thi công.

5. Thực hiện các công việc khác

 • Tham gia hỗ trợ hoạt động khác của bộ phận, phòng.
 • Kiểm soát nghiệm thu các hạng mục thi công đảm bảo thanh quyết toán cho NCU kịp thời, đầy đủ và đúng thực tế.
 • Tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng quy định công tác thi công trong xây dựng và các tài liệu, văn bản khác có liên quan.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị thi công liên quan.
 • Đo lường quá trình xây dựng điểm bán

6. Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Cao Đẳng trở lên     -     Chuyên ngành: Xây dựng
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: tư vấn xây dựng, thiết kế nội thất.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

Số năm kinh nghiệm liên quan: 2 năm

CÁC KỸ NĂNG

Kỹ năng công việc: tin học căn bản

Kỹ năng mềm:

 • Hòa đồng tập thể
 • Giao tiếp tốt
 • Thái độ tự tin
 • Kỹ năng sáng tạo
 • Đa năng và biết sắp xếp ưu tiên việc cần làm
 • Có cái nhìn tổng quan

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Cẩn thận, tỉ mỉ, linh hoạt, nhạy bén

NĂNG LỰC LÕI

 • Chính trực (Cấp độ: 3)
 • Không ngừng cải tiến và sáng tạo (Cấp độ: 2)
 • Quản lý hiệu quả công việc (Cấp độ: 2)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Thiết kế cơ điện (MEP)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.