Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Phân tích dữ liệu và báo cáo tổng hợp (40%)

  • Theo dõi và phân tích dữ liệu kinh doanh của PNJ Group và của các đơn vị từ đó phát hiện ra những vấn đề cần tổ chức xử lý nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị vận hành cho CEO và BĐH.
  • Tổng hợp dữ liệu và trình bày báo cáo với nội dung súc tích, trực quan và khoa học nhằm hỗ trợ CEO & BĐH có những đánh giá chính xác và hiệu quả trong quá trình ra quyết định.


  2. Điều phối và theo dõi việc thực thi chỉ đạo từ TGĐ và BĐH (20%)

  • Ghi nhận và theo dõi đầy đủ các tuyến công việc theo sự chỉ đạo từ TGĐ và BĐH đến các đơn vị có liên quan.
  • Điều phối việc thực thi các chỉ đạo nên trên một cách khoa học, có phương pháp, có công cụ, có kết quả theo đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.
  • Xây dựng báo cáo định kì và báo cáo đột xuất với chất lượng đạt yêu cầu, theo nhu cầu quản trị từ TGĐ và BĐH.


  3. Xây dựng Quy trình và Cơ chế phối hợp giữa các đơn vị (20%)

  • Phát hiện sớm những vấn đề về quản trị, vận hành, nhân sự trong quá trình phối hợp thực thi công việc giữa các đơn vị và đề xuất giải pháp xử lý cho những vấn đề đó.
  • Hỗ trợ xây dựng mới và/hoặc cập nhật quy trình và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị với nhân sự phụ trách, SLA và chất lượng kết quả đầu ra cụ thể.


  4.Thiết kế và tổ chức các hoạt động gắn kết (Thân-Tâm-Trí) (10%)

  • Sáng tạo trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động gắn kết, để sau khi tham dự, các thành viên BĐH và SMT thực sự cảm thấy thấu hiểu và gắn bó với nhau hơn trong công việc và cuộc sống.
  • Nâng cao trải nghiệm làm việc tại PNJ Group cho các thành viên BĐH và SM.


5. Thực hiện các công việc khácdo cấp trên giao. (10%)


Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Đại học và/hoặc Sau đại học (Có bằng MBA là một lợi thế).
 • Chuyên ngành: Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh, Tài chính,...hoặc các ngành liên quan.
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Tiếng Anh, ở mức độ thành thạo để sử dụng trong giao tiếp công việc hàng ngày bằng văn bản (email, presentation, báo cáo v.v...) và đối thoại (verbal)
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: không yêu cầu. Nếu có thêm các chứng chỉ về quản lý dự án, về truyền thông là một lợi thế.


CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: từ 4 năm kinh nghiệm đi làm trở lên
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: 02 năm kinh nghiệm trở lên ở những vị trí như Trợ lý Tổng Giám đốc, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Chuyên viên cao cấp Văn phòng TGĐ hoặc Văn phòng HĐQT là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm điều phối dự án, tổchức các hoạt động gắn kết cho BĐH, theo dõi tiến độ của các đơn vị/phòng ban,có business sense là một lợi thế.


CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Phân tích kinh doanh; Quản lý/Điều phối dự án
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả; Biết lắng nghe; Tư duy phản biện; Tư duy xử lý vấn đề
 • Kỹ năng khác: Khả năng sáng tạo và đổi mới liên tục trong công việc


CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Tính cách cá nhân: Trung thực, Chăm chỉ, Kỷ luật, Năng động, Hoà đồng
 • Phong cách làm việc: Hướng đến kết quả; Thích và thấy thoải mái khi làm việc nhóm; Phản biện mang tính xây dựng và chân thành; Khiêm tốn học hỏi
 • Luôn vui vẻ và toát ra năng lượng tích cực.


NĂNG LỰC CỐT LÕI

 • Chính trực
 • Không ngừng cải tiến & sáng tạo
 • Quản lý hiệu quả công việc


Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Cao Cấp - Thiết Kế Sản Phẩm 2D (2D Product Senior Designer)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/08/2024

Area Sales Manager (HCM)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

[PNJ QUẬN 2] GIAO DỊCH VIÊN NGƯỜI BẠN VÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 21/07/2024

Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành Kinh Doanh (Senior Business Operation)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên Viên - Kiểm Tra Chất Lượng Đồng Hồ (QC)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/07/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN NGÂN QUỸ (NGÂN HÀNG & TIỀN MẶT)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 12/09/2024

Chuyên Viên - Quản Lý Nhãn Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/07/2024

Chuyên viên quản trị rủi ro tại chi nhánh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/07/2024

Innovation Program Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

Senior Retail Marketing Specialist (New Business Development)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.