Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Mục đích vị trí công việc:

Lên kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh các thương hiệu quốc tế theo kế hoạch & định hướng chiến lược đã được phê duyệt. Điều phối công việc, thông tin giữa nhà cung cấp (NCC)/ các nhãn hàng quốc tế quốc và các bộ phận chuyên môn có liên quan của PNJ để đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận & truyền thông thương hiệu của công ty.

Mô tả chi tiết:

1. Lập kế hoạch triển khai kế hoạch kinh doanh các thương hiệu quốc tế

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo định kỳ tháng, quý, năm cho nhãn hàng phụ trách

- Quản lý hiệu quả & phát triển thêm điểm kinh doanh cho nhãn hàng phục trách

- Đưa ra đề xuất, phối hợp với các bộ phận có liên quan, đưa ra các định hướng cho các chương trình đẩy doanh thu và truyền thông thương hiệu

- Có kế hoạch kiểm soát, tối ưu hóa việc sử dụng vốn, chi phí, lợi & doanh thu của nhãn hàng phục trách kinh doanh

2. Điều phối thông tin giữa NCC/ các nhãn hiệu quốc tế và các bộ phận chuyên môn có liên quan của PNJ

- Thiết lập chỉ tiêu doanh thu cho các cửa hàng trong khu vực theo hang năm/ quý/ tháng dựa trên chỉ tiêu doanh số đã được giao.

- Triển khai đào tạo cho hệ thống CH khu vực phụ trách về kiến thức sản phẩm & kỹ năng bán hàng

- Làm việc với các cấp quản lý hệ thống kinh doanh, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và hàng hóa theo chỉ tiêu của các cửa hang, chi nhánh và đề xuất giải pháp xử lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Phối hợp, tương tác thường xuyên với các khu vực khác về tình hình bán hàng và hàng hóa.

- Làm việc với các bộ phận chuyên trách về vận hành hệ thống cửa hàng, Marketing, Chiến lược hàng hóa, Cung Ứng, Phát triển điểm bán, hành chánh, Chiến lược, nhóm quản lý dữ liệu & báo cáo để đảm bảo các nhãn hàng quốc tế được vận hành đồng bộ và hiệu quả trong hệ thống PNJ.

3. Theo dõi & đề xuất hàng hóa cho nhãn hàng phụ trách

- Làm việc với NCC/ Nhãn hàng về hàng mới, hàng nền, hàng tồn đề hoạch định hàng hóa cho hệ thống.

- Đánh giá hàng hóa tồn, hàng bán theo khu vực & tổng quan của nhãn hàng phụ trách để đề xuất hàng hóa phù hợp.

- Cập nhật nhu cầu của khách hàng, cửa hàng để đề xuất tập hàng hóa phù hợp cho từng khu vực.

- Cập nhật xu hướng trong nước & quốc tế, nhu cầu sản phẩm của thị trường, nhóm khách hàng yêu thích thương hiệu, chương trình, sản phẩm của đối thủ để có những đề xuất phù hợp về chiến lược sản phẩm

4. Phát triển điểm bán

- Làm việc với chi nhánh và phòng PTHT về kế hoạch phát triển điểm bán.

- Phối hợp, điểu phối, triển khai các công việc có liên quan đến việc mở cửa hàng.

- Kết hợp với các bộ phận quản lý hệ thống kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh các cửa hàng. Phân tích nguyên nhân kém hiệu quả và Đề xuất các giải pháp cải tiến hiệu quả kinh doanh và đánh giá kết quả thực hiện.

5. Quy trình, chính sách hỗ trợ hoạt động kinh doanh & các công việc khác

- Phối hợp các phòng ban xây dựng quy trình làm việc, đảm bảo phối hợp và triển khai công việc hiệu quả

- Đề xuất & triển khai các chính sách, quy định nhằm quản lý và thúc đẩy doanh thu, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các kênh bán hàng

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

• Bằng cấp: Đại học trở lên                            - Chuyên ngành:  Khối kinh tế/ Kinh doanh

• Trình độ ngoại ngữ:  Giao tiếp tốt tiếng Anh, viết email, biên bảng làm việc bằng tiếng Anh

• Các học vấn khác cần cho ngành nghề:

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

• Số năm kinh nghiệm liên quan: 03 năm trở lên

• Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Quản lý hệ thống bán lẻ, kinh doanh, marketing nhãn hàng, thương hiệu quốc tế, phân tích kinh doanh, lên kế hoạch và đề xuất chiến lược kinh doanh

CÁC KỸ NĂNG 

• Thành thạo vi tính văn phòng (MS outlook, Excel, Word, Power Point), nắm rõ các yêu cầu vận hành của hệ thống quản lý thông tin trên hệ thống dữ liệu của công ty

• Kỹ năng mềm: 

o Tạo ảnh hưởng (làm cho ngươi khác đồng ý thay đổi về quan điểm và thói quen)

o Kỹ năng đàm phán, thương lượng.

o Quản lý bán hàng:

- Phân tích thị trường (khách hàng, đối thủ, kinh tế, ...)

- Lập kế hoạch kinh doanh

- Tổ chức, triển khai và kiểm soát công việc

- Phân tích kinh doanh, phân tích số liệu, làm báo cáo

o Huấn luyện & phát triển đội ngũ.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

• Có sức khỏe tốt.

• Yêu thích ngành nghề chuyên môn.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[NBV] TRƯỞNG PHÒNG MARKETING - CÔNG TY ĐỐI TÁC PNJ

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

[NBV] NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING (CÔNG TY ĐỐI TÁC PNJ MẢNG TÀI CHÍNH)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

[PNJ QUẬN 1, 3, 4, 7, 8 ] GIAO DỊCH VIÊN (Chuỗi Mua Bán Đồ Hiệu và Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 22/12/2022

[CAF-HCM] TƯ VẤN VIÊN NHÃN TRANG SỨC CAO CẤP CAO FINE JEWELLERY

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 20/12/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nhu Cầu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH [DEVELOPER]

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Dữ Liệu Và Vận Hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Quản Trị

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

[PNJ WATCH - TP. HCM] GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC (ASM)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 09/12/2022

NHÂN VIÊN AN NINH - PNJ NGUYỄN SƠN (QUẬN TÂN PHÚ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.