Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lập kế hoạch triển khai kế hoạch kinh doanh nhãn hàng Style (10%)

-Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo định kỳ tháng, quý, năm cho nhãn hàng Styles

-Phối hơp với các đơn vị liên quan để tối ưu hóa vận hành bán lẻ của nhãn hàng phụ trách

2. Điều phối thông tin giữa NCC/ các nhãn hiệu và các bộ phận chuyên môn có liên quan của PNJ (40%)

- Theo dõi chỉ tiêu doanh thu cho các cửa hàng trong khu vực theo hang năm/ quý/ tháng dựa trên chỉ tiêu doanh số đã được giao.

- Làm việc với các đơn vị liên quan, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và hàng hóa theo chỉ tiêu của các cửa hàng, chi nhánh và đề xuất giải pháp xử lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Phối hợp, tương tác thường xuyên với các khu vực khác về tình hình bán hàng và hàng hóa.

 -Làm việc với các bộ phận chuyên trách về vận hành hệ thống cửa hàng.

3. Theo dõi & đề xuất hàng hóa cho nhãn hàng phụ trách (20%)

- Làm việc với NCC/ Nhãn hàng về hàng mới, hàng nền, hàng tồn đề hoạch định hàng hóa cho hệ thống.

- Đánh giá hàng hóa tồn, hàng bán theo khu vực & tổng quan của nhãn hàng phụ trách để đề xuất hàng hóa phù hợp.

- Cập nhật nhu cầu của khách hàng, cửa hàng để đề xuất tập hàng hóa phù hợp cho từng khu vực.

- Cập nhật xu hướng trong nước & quốc tế, nhu cầu sản phẩm của thị trường, nhóm khách hàng yêu thích thương hiệu, chương trình, sản phẩm của đối thủ để có những đề xuất phù hợp về chiến lược sản phẩm.

4. Phát triển điểm bán (20%)

- Làm việc với chi nhánh và phòng PTHT về kế hoạch phát triển điểm bán.

- Phối hợp, điểu phối, triển khai các công việc có liên quan đến việc mở cửa hàng.

5. Quy trình, chính sách hỗ trợ hoạt động kinh doanh & các công việc khác (10%)

- Phối hợp các phòng ban xây dựng quy trình làm việc, đảm bảo phối hợp và triển khai công việc hiệu quả.

- Đề xuất & triển khai các chính sách, quy định nhằm quản lý và thúc đẩy doanh thu, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các kênh bán hàng.

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Quản trị chuỗi cung ứng,…hoặc các ngành có liên quan.
 • Trình độ ngoại ngữ: dùng được Tiếng Anh chuyên ngành, đọc viết email,…

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 03 năm trở lên ở các vị trí tương đương (Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ).
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến: Quản lý hệ thống bán lẻ, kinh doanh, marketing nhãn hàng, phân tích kinh doanh, lên kế hoạch và đề xuất chiến lược kinh doanh,…

CÁC KỸ NĂNG

 • Thành thạo vi tính văn phòng (MS outlook, Excel, Word, Power Point), nắm rõ các yêu cầu vận hành của hệ thống quản lý thông tin trên hệ thống dữ liệu của công ty.
 • Kỹ năng mềm:
  • Tạo ảnh hưởng (làm cho ngươi khác đồng ý thay đổi về quan điểm và thói quen)
  • Kỹ năng đàm phán, thương lượng.
  • Quản lý bán hàng:
 • Phân tích thị trường (khách hàng, đối thủ, kinh tế, ...).
 • Lập kế hoạch kinh doanh.
 • Tổ chức, triển khai và kiểm soát công việc.
 • Phân tích kinh doanh, phân tích số liệu, làm báo cáo.
 • Huấn luyện & phát triển đội ngũ.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Cao Cấp - Hành Chính (Mua Hàng Nội Bộ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nhu Cầu (Demand Analyst)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên cao cấp - Kế Hoạch Hàng Hóa (Merchandiser)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 14/11/2023

Data Science Expert

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2023

[PNJ CỦ CHI] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 20/10/2023

[PNJ HÓC MÔN] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 20/10/2023

[HCM] NHÂN VIÊN THỦ QUỸ

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 9 Tr VND Expired Date: 28/11/2023

Chuyên viên Phân Tích Giá

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Chuyên viên cao cấp Kế hoạch (Senior Supply Planner)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Chuyên viên cao cấp - Vận hành kinh doanh thương hiệu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.